Sökning: "Philip Paulsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Paulsson.

  1. 1. Omfördelning av Gränby Sportfälts effektuttag : en studie med fokus på flödesbatteriers potential att omfördela effekttoppar

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

    Författare :Niklas Ahlm; Jonas Backéus; Erik Edström; Philip Lundquist; Kajsa Paulsson; Jessica Redander; Joacim Toivonen; [2019]
    Nyckelord :tekniklösningar; energilagring; kapacitetsbrist; elnät; kondensatorbank; litiumjonbatterier;

    Sammanfattning : There is currently a power shortage in the electric grid around Uppsala, which obstructs the local development, since it prevents companies from expanding their businesses. Sportfastigheter is a part of Uppsala municipality and operates the ice halls at Gränby Sportfält, which occasionally require large power outputs. LÄS MER