Sökning: "Philip Rautell Lindstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Rautell Lindstedt.

  1. 1. DIG-Barn, Digitalt verktyg flr planering inför barnutredningar

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Philip Rautell Lindstedt; [2020]
    Nyckelord :DIG-Barn; Digitalt verktyg för barnutredningar; barnutredningar;

    Sammanfattning : Socialtjänsten använder idag ”Barns Behov i Centrum” (BBiC) som metod för att inkludera barn inför utredningar. Eftersom barn inte har ett naturligt sätt att uttrycka känslor i skalor eller enkelt uttrycker med ord vad de tycker/känner har detta inte varit en tillförlitlig metod. LÄS MER