Sökning: "Philip Sidenholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Philip Sidenholm.

 1. 1. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Jag är de andra, varje människa är alla människor: Analys av karaktärer med namnet Borges i fem noveller av Jorge Luis Borges

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Hillevi Ragvald; Philip Sidenholm; [2013]
  Nyckelord :jorge luis borges; characters; narratology; implied author; svärdets form; alefen; borges och jag; den andre; juan murana; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER