Sökning: "Philip Spåre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Philip Spåre.

 1. 1. Retrospective study of infection rate in canine mastectomies without associated antibiotic prophylaxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Philip Spåre; [2017]
  Nyckelord :canine mastectomy; SSI; prophylactic antibiotherapy; woundinfection; reconstructive surgery;

  Sammanfattning : Peri-operative antibiotics are often used by both veterinarians and physicians to prevent and treat surgical site infections (SSI). According to international guidelines, antibiotic prophylaxis is only required when it has been proven to be clinically necessary. LÄS MER

 2. 2. Serotonins funktion i hundens kardiovaskulära system

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Philip Spåre; [2014]
  Nyckelord :serotonin; 5-hydroxytryptamin; 5-HT; hundens kardiovaskulära system; 5-HT receptorer; 5-hydroxytryptamine; canine cardiovascular system; ; 5 HT-receptors;

  Sammanfattning : Serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) är en neurotransmittor som till största del syntetiseras i tarmsystemets enterokromaffina celler (en typ av neuroendokrin cell) men även på andra platser i kroppen så som i hjärnstammen, till viss del i hjärtat, lungorna och njurarna. I hundens kropp har serotonin en rad olika funktioner så som reglering av tarmmotorik och sammandragning av glatt muskulatur. LÄS MER