Sökning: "Philip Stålhandske"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Philip Stålhandske.

 1. 1. Jurister och det allmänna rättsmedvetandet – En idékritisk och empirisk undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Philip Stålhandske; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; allmän rättslära; rättsmedvetande; rättskänsla; rättsuppfattning; rättspolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is often claimed in the public debate that the legal expertise does not respect the public’s sense of justice. This is particularly common regarding judges’ opin-ions in criminal cases concerning crimes of violent or sexual nature. LÄS MER

 2. 2. Antifascism och självförsvar – Nödvärnsbedömningar i Kärrtorp och Möllevången

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Philip Stålhandske; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; nödvärn; rättssäkerhet; nazism; antifascism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att tidigare forskning indikerat möjligheten att nazister döms mildare än vänsteraktivister granskas två uppmärksammade hovrättsdomar: Svea hovrätt, mål B 4882-14, och Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 2077-16. Nödvärnsinvändningar gällde i båda fall våld med kniv i en slagsmålssituation mellan nazister och antinazister i likartade situationer. LÄS MER

 3. 3. Likheter och skillnader i konstruktionen av terrorister som de Andra: En diskursanalys av rapporteringen kring Breivik och bröderna Kouachi

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Stålhandske; Fredrik Strelert; [2015]
  Nyckelord :Charlie Hebdo; Behring Breivik; Kouachi; orientalism; terrorism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker medias konstruktion av gärningsmännen i två fall. Bröderna Kouachi, som angrep Charlie Hebdo i Paris 2015, och Anders Behring Breivik, som utförde massakern på Utøya och bombdådet i Oslo 2011. Syftet är att undersöka om och hur gärningsmännen konstrueras som de Andra. LÄS MER

 4. 4. The song of the prisoner who’s come to hate his cage: Det anti-ironiska projektet hos David Foster Wallace

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Philip Stålhandske; [2013]
  Nyckelord :David Foster Wallace; Fredric Jameson; The Suffering Channel; Infinite Jest; Oblivion; ironi; litteraturanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar hur David Foster Wallace i sitt författarskap bedriver ett anti-ironiskt projekt för att återupprätta det naiva och autentiska. Detta tolkas, med Fredric Jamesons teorier om ”det politiska omedvetna”, som en antikapitalistiskt tendens. LÄS MER