Sökning: "Philip Wennergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Wennergren.

  1. 1. Den polariserade fotbollen : Rädsla för våld i samband med Allsvensk fotboll

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Jonathan de Leur; Viktor Nordström; Philip Wennergren; [2022]
    Nyckelord :våld; fotbollsrelaterade ordningsstörningar; rädsla för brott; polis; supportrar; social inlärning;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka rädslan för att bli direkt- och indirekt utsatt för våld från såväl besökare som polis i samband med Allsvensk fotbollsmatch. Urvalet bestod av 369 personer som besöker minst en fotbollsmatch per säsong (55 kvinnor och 314 män) med ålder mellan 18-75 år (M=34,59, SD=12,24) där data hämtats in via webbenkäter. LÄS MER