Sökning: "Philip Wikholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Philip Wikholm.

 1. 1. To be, or not to be, organic : Motives and barriers for Swedish wine farmers to use organic practices

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Länn; Philip Wikholm; [2019]
  Nyckelord :Organic farming; Viticulture; Wine; Organic wine; Self-determination theory; Motivation; Swedish wine;

  Sammanfattning : Wine production is one of the farming practices with the highest negative environmental impacts, mainly due to a heavy use of pesticides, why it is important to find more sustainable wine production practices. One such practice is organic farming, but the transition is slow and the number of organic certified vineyards remain low. LÄS MER

 2. 2. Värdeförändring i läkemedelsbranschen vid godkännande av ett nytt läkemedel : En eventstudie om börsnoterade företag på NYSE och NAZDAQ

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Nyblom; Philip Wikholm; [2018]
  Nyckelord :Finance; Pharmaceutical companies; Event study; Abnormal return; Finans; Läkemedelsföretag; Eventstudie; Avvikelseavkastning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera värderingseffekten av aktievärdet vid godkännandet av ett nytt läkemedel från ”US Food and Drug Administration”. USA spenderar 17,4% av sin bruttonationalprodukt på hälsovård och en stor del av kostnaden för hälsovård är farmaceutisk försäljning. LÄS MER