Sökning: "Philippa Bergquist Jacobs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philippa Bergquist Jacobs.

  1. 1. Umami i äldrematen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Philippa Bergquist Jacobs; Åsa Carlstein; [2011-03-09]
    Nyckelord :aptit; natriumglutamat; näringsbrist; sensorik; smak; äldre;

    Sammanfattning : Umami är den femte grundsmaken och den upptäcktes redan 1908 av den japanske smakforskaren Ikeda. Han fann att det var natriumglutamat som gav upphov till umamismaken. Forskning på senare tid har identifierat förekomst av umami som en av sex kulinariska framgångsfaktorer. LÄS MER