Sökning: "Philippa Fransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philippa Fransson.

  1. 1. Är man någonsin för gammal för att synas i media? - En kvantitativ och kvalitativ studie av ålder och äldres representation i Göteborgs-Posten

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Sanna Stark; Philippa Fransson; [2020-02-13]
    Nyckelord :ålder; ålderism; representation; mångfald; age; ageism; representation; diversity;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine age and the representation of elderly in Gothenburg’s major local newspaper, Göteborgs-Posten. This is studied through quantitative and qualitative analyses of 14 editions of the newspaper (995 articles) in the spring of 2019 where factors such as age, gender, topic, and role played by the subject of the article were analyzed. LÄS MER