Sökning: "Philippe Collberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Philippe Collberg.

 1. 1. Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Philippe Collberg; [2013]
  Nyckelord :Grammatik; Grammatikundervisning; Gymnasieskolan; Gy2011; Språkdidaktik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras och jämförs föreställningar om grammatik och grammatikundervisning i gymnasieskolans språkämnen, mot bakgrund av de nyligen introducerade ämnesplanerna i Gy2011. Syftet är att undersöka och diskutera grammatikundervisningen i stort, samt att jämföra hur de olika språkämnena och skolans olika aktörer förhåller sig till varandra i synen på grammatik. LÄS MER

 2. 2. Quel salut pour Thérèse Desqueyroux?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Franska

  Författare :Philippe Collberg; [2013]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Jag ska berätta en stund i boken om hur jag upplever att de i boken känner lycka"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Philippe Collberg; [2011]
  Nyckelord :argumenterande; elevtexter; berättande; skolskrivande; genrer; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs årskurs 9-elevers berättande och argumenterande texter med syftet att ta reda på om eleverna vid grundskolans slut har lättare inom den ena genren än den andra att skriva självbärande, genretypiska texter. I analysen av texterna undersöks hur de verkar mot sin omgivning intertextuellt, genom att matchas mot uppställda genreprototyper, och interpersonellt, genom en analys av textrösterna. LÄS MER