Sökning: "Philosophy and Religion"

Visar resultat 21 - 25 av 475 uppsatser innehållade orden Philosophy and Religion.

 1. 21. Den nomadiska historiens kartografi – En aktualisering av det historiska hos Walter Benjamin och Rosi Braidotti

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Göransson Anton; [2018-03-28]
  Nyckelord :Posthumanism; Walter Benjamin; nomadisk teori; kritisk historiografi; Rosi Braidotti; monadologi;

  Sammanfattning : The following essay concerns questions about the status of history in Walter Benjamin´s critical philosophy of history and Rosi Braidotti´s nomadic feminism. I conduct a comparative actualization through locating affinities in their respective theory concerning question around the status of history and historiography, how we remember, write and present history, the relation between the present-day, the past and the future, between the subject and the collective. LÄS MER

 2. 22. Religionsfrihet eller näringsfrihet? : en komparativ argumentationsanalys av ECtHR och ECJs domslut gällande religösa symboler i arbetslivet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karin Gioeli; [2018]
  Nyckelord :religiösa symboler; diskriminering; religionsfrihet; European Court of Human Rights ECtHR ; European Court of Justice ECJ CJEU ; Europa; Council of Europe; EU; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se huruvida möjligheten att få bära religiösa symboler öppet i arbetslivet skiljer sig åt mellan två internationella domstolar som har jurisdiktion över samma territorium. Studien undersöker de motiveringar samt argument European Court of Human Rights och European Court of Justice använder sig av för att stödja sina domslut. LÄS MER

 3. 23. Förmedlad Autonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jakob Signäs; [2018]
  Nyckelord :Keyword: Kierkegaard; salvation; incarnation; subjectivity; autonomy; freedom; insight; discipleship; Philosophical fragments; Practice in Christianity.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s degree essay is to investigate and analyse Søren Kierkegaard as a theologian. Out of the traditional conception of Kierkegaard’s philosophy about the autonomous, free, capable and free to develop oneself, I ask the question – in what purpose do God need to incarnate in order to save humanity? To this question I ask three additional subqueries: according to Kierkegaard in what purpose is God incarnated, what role does the incarnation play in salvation and what is the relationship between God, human and salvation. LÄS MER

 4. 24. Samtal kring en gammal tysk lära: En studie av tro och gärningar hos Theologia Germanica och Martin Luther i ekumenikens tecken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Eric Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Luther; Theologia Germanica; faith and deeds; ecumenics; Lutheranism; On the Freedom of a Christian; Treatise on Good Works; tro och gärningar; ekumenik; Om en kristen människas frihet; Om goda gärningar; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate if the Lutheran heritage, represented by a comparison between early Lutheran writings and Luther’s source of inspiration Theologia Germanica, can provide a starting point for potentially unifying dialogues within Christian circles. The background of this pursuit of unity is the ecumenical problem of the seemingly opposite views of how faith and deeds relate to each other in the life of a Christian that can be found within the Lutheran tradition, and between Lutheranism and other Christian traditions. LÄS MER

 5. 25. Den synliggjorda blicken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jenny Grimbeck; [2018]
  Nyckelord :the male gaze; feminist theology; Lisa Isherwood; Elisabeth Moltmann-Wendel; human body; Christology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In this essay, I explore the concept the male gaze in a feminist theological perspective with a curtain focus on the body of women. The essay seek to answer the question how the female can be liberated from the male gaze and take control of her own body. The aim is to contribute to a body theology that encourages the woman's embodiment. LÄS MER