Sökning: "Philosophy and Religion"

Visar resultat 6 - 10 av 474 uppsatser innehållade orden Philosophy and Religion.

 1. 6. Kommunikationsstrategier inom tre församlingar, en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Olof von Knorring; [2019]
  Nyckelord :Swedish church; parishes; external communication; strategic communication; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and compare communication strategies in three different parishes located in three quite different contexts to get a starting point to answering questions concerning the rate of members leaving the Swedish church, 1.6% per year. LÄS MER

 2. 7. "Att vara kyrka är ett hoppets tecken"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Martin Wallén; [2019]
  Nyckelord :Ecclesiology; churchly identity; multi-culturalism; multi-religiosity; diversity; Church of Sweden; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This MA thesis aim has been to examine what it means to be a church in a multi-cultural and multi-religious environment. The research question posed is: how is a churchly identity being described in contexts characterized by multiculturalism and multi-religiosity? This has been examined by semi-structured interviews with seven ordained ministers and one ordained deacon in four different churches within the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 8. Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter i Europa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jane-Ange Musekura; [2019]
  Nyckelord :sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; SRHR; kritisk diskursanalys; van Dijk; den europeiska anti-SRHR-diskursen; mänskliga rättigheter; UNFPA; ICPD; anti-choice; pro-life; Law and Political Science; Social Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Att nå konsensus kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på den internationella arenan har aldrig varit enkelt. FN:s befolkningsfond och olika kvinnorättsrörelser är idag de ledande aktörerna i det globala arbetet för SRHR. LÄS MER

 4. 9. AI and Human Rights : an explorative analysis of upcoming challenges

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Joel Bergenfalk; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificial Intelligence; Human Rights; Utilitarianism; Guidelines; Robots; Future; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : AI has a great deal to offer human civilization, but AI is also accompanied with a great deal of risks. This paper aims to give an introduction to the field of AI from a human rights perspective and to account for future challenges AI could bring forth. LÄS MER

 5. 10. Den monastiska receptionen av Epiktetos Encheiridion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emil Molander; [2018-12-14]
  Nyckelord :grekiska; Epiktetos; Encheiridion; stoicism; monasticism;

  Sammanfattning : From the teachings of the Hellenistic Philosopher Epictetus, we have among other works a Handbook, or an Encheiridion, where some of his most important sayings are collected in 53 short and imperative chapters, guiding the way to a better life. This Encheiridion has a long and broad reception history, including both pagan and Christian elements. LÄS MER