Sökning: "Phishing"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Phishing.

 1. 1. Contemporary Online Banking Fraud in Norway : A case study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Weenås Aspvik; Preben Weenås Aspvik; [2020]
  Nyckelord :E-banking fraud; Fraud prevention; Fraud techniques; Internet Banking; Internet fraud; Informatics; Information systems; Norway; Online banking fraud; Online security;

  Sammanfattning : Banks are currently battling rising of fraudulent activities as it damages their relationship with their customers. Online banking fraud is decreasing trust and confidence among the customers and decreasing operating performance and increasing cost for the banks. LÄS MER

 2. 2. Email attacks : Investigation about the vulnerability of the Swedish organizations against email threats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jawdat Kour; Hasan Ahmed; [2020]
  Nyckelord :Email security; SPF; DKIM; DMARC; DNSSEC; STARTTLS; DANE;

  Sammanfattning : Email is an essential form of communication for organizations. Nevertheless, with so much popularity came many challenges. These emails usually carry sensitive data that might cause significant harm if they get compromised. LÄS MER

 3. 3. Spearphishing : En kvalitativ intervjustudie om hur medvetenhet och utbildning påverkar användare och organisationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Christoffer Nehm; Fredrik Wretman; [2020]
  Nyckelord :Spearphishing; social engineering; användare; IT- miljö; medvetenhet; utbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to demonstrate different opportunities to counter spear phishing in an organization. Data has been collected through 15 interview situations through semi-structured interviews and then analyzed using a thematic analysis method linked to the study's theory regarding social psychological factors. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur väl svenska internetanvändare upptäcker phishing på svenska jämfört med engelska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rickard Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Anti-phishing; information security; phishing; survey; Anti-phishing; enkät; informationssäkerhet; phishing;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt ett relativt outforskat område inom phishing; språkets inverkan på människors mottaglighet för phishing. Syftet med studien var att undersöka hur stor skillnaden är mellan hur bra svenska Internetanvändare kan upptäcka phishing-mejl på svenska jämfört med engelska. LÄS MER

 5. 5. Phishing inom organisationer : En studie om hur skydd mot phishing kopplat till mänskliga faktorer kan stärkas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nicole Grönlund; [2020]
  Nyckelord :Phishing inom organisationer; Mänskliga faktorer inom informationssäkerhet; Social engineering; Säkerhetsutbildning; Säkerhetspolicies; Informationssäkerhetskultur; Säkerhetsmedvetenhet; Ledning; Säkerhetsbeteende;

  Sammanfattning : Med hjälp av informationsteknologi (IT) kan företag hålla sig konkurrenskraftiga, samtidigt som det öppnar upp för säkerhetshot som informationsstöld. Phishing är ett exempel på säkerhetshot, vilket innefattar att angripare tillämpar digitala enheter för att konstruera manipulativa meddelanden i syftet att få tillgång till konfidentiell information genom individer (Xiong, Proctor, Yang & Lin, 2019). LÄS MER