Sökning: "Phishing"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Phishing.

 1. 1. Implementing a Nudge to Prevent Email Phishing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Vitek; Taqui Syed Shah; [2019]
  Nyckelord :Hacking; Phishing; Social Engineering; Psychology; Nudge; ; Dataintrång; Nätfiske; Social Manipulation; Psykologi; Nudge; ;

  Sammanfattning : Phishing is a reoccurring issue, which uses social engineering as an attack strategy. The prevention of these attacks is often content-based filters. These solutions are however not always perfect, and phishing emails can still be able to get through the filters. We suggest a new strategy to combat phishing. LÄS MER

 2. 2. An educational experiment in discovering spear phishing attacks

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Floderus; Linus Rosenholm; [2019]
  Nyckelord :Phishing; Spear-phishing; Experiment; Security awareness;

  Sammanfattning : Background: Spear phishing attacks uses social engineering targeting a specific person to steal credential information or infect the users computer with malware. It is often done through emails and it can be very hard to spot the difference between a legitimate email and a scam email. LÄS MER

 3. 3. Moderna sociala manipuleringsangrepp : En kvalitativ intervjustudie med penetrationstestare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alina Ödman; [2019]
  Nyckelord :Social engineering; social engineer; social engineering attack; penetration testers.; Social manipulering; social manipulatör; sociala manipuleringsangrepp; penetrationstestare;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas av den växande digitaliseringen. Information flödar på alla håll och kanter, den bearbetas, lagras och kommuniceras konstant. LÄS MER

 4. 4. Botar på Twitter : Detektering, implementering och påverkan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Lucas Schelin Öhman; Johan Nielsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar förekomsten av botar i sociala medier. Hur implementeras egentligen botar på en social medieplattform? Vad kan dessa botar utföra och vad innebär det för vårt samhälle? Botar kan ses ur flera perspektiv och bidrar med både negativa och positiva aspekterna. LÄS MER

 5. 5. Social manipulation och phishing : Vilka brister finns i dagens skydd och hur kan de förbättras?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Karolina Barrios; Amanda Tudose Fuentes; [2019]
  Nyckelord :Social manipulation; phishing; e-post; skydd; medvetenhet; brister; Social engineering; phishing; mail; protection; awareness;

  Sammanfattning : Företag och privatpersoner i dagens samhälle måste skydda sig mot olika typer av cyberattacker. Attackerna finns i olika former där phishingattacker är ett av de vanligaste säkerhetsproblemen som både privatpersoner och företag står inför för att hålla sin information säker. LÄS MER