Sökning: "Phoca hispida botnica"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Phoca hispida botnica.

 1. 1. Analysing the seal-fishery conflict in the Baltic Sea and exploring new ways of looking at marine mammal movement data

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ornella Jogi; [2017]
  Nyckelord :Halichoerus grypus; Phoca hispida botnica; seal-fishery conflict; human-wildlife conflict; integrated step selection analysis;

  Sammanfattning : A comprehensive analysis of the available data reveals that there is currently not enough information for making informed management decisions regarding the seal-fishery conflict in the Baltic Sea. Knowledge of hidden and visual damages is limited, which means that the actual cost to the fishing industry from damages is not known. LÄS MER

 2. 2. Hälsotillståndet hos sälar i Östersjön

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Lundén; [2012]
  Nyckelord :gråsäl; Halichoerus grypus; vikare; Phoca hispida botnica; Östersjön; patologi; marina miljöföroreningar;

  Sammanfattning : Sälpopulationerna i Östersjön består av tre arter: gråsäl, vikare och knubbsäl. Sälarna befinner sig som rovdjur högst upp i näringskedjan och livnär sig till största delen på fisk. Detta gör att de i hög grad utsätts för de miljögifter som finns både i vattnet och i fisken. LÄS MER