Sökning: "Phonological"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet Phonological.

 1. 1. The Cockney Accent : How an Accent Can Represent Social Identity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lovisa Moberg-Berlin; [2020]
  Nyckelord :Sociolinguistics; Cockney; slang; social class;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how an accent can represent social identity in London and beyond, as well as to uncover the distinctive phonological and lexical characteristics of the Cockney accent. The study will also focus on its sociolinguistic status, such as the intelligible for non-native speakers and the prejudices which are associated with the accent and its correlation to social class. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av fonologisk och morfologisk medvetenhet för elevernas läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefine Kaiser; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt; morfologisk medvetenhet; fonologisk medvetenhet; läs- och skrivutveckling; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ordinlärning : En undersökning av några mekanismers inverkan på ordinlärning för elever i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Kling; Elinda Storck; [2020]
  Nyckelord :Phonotactic probability; neighbourhood density; vocabulary; working memory; phonological ability; phonological processing ability; Fonotaktisk sannolikhet; grannordstäthet; vokabulär; arbetsminne; fonologisk förmåga; fonologisk bearbetningsförmåga.;

  Sammanfattning : Ordinlärning är en viktig förutsättning för all kunskapsinhämtning. Som speciallärare träffar vi elever som behöver hjälp att utveckla sitt ordförråd och för att kunna ge bästa möjliga stöd behöver vi förstå mekanismerna bakom ordinlärning. LÄS MER

 4. 4. Effekt på ordflöde vid strukturerad rytm- och musikterapi enligt Ronnie Gardiner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Viktoria Ahlman; [2020]
  Nyckelord :RGM; afasi; förvärvad hjärnskada; musikterapi; ordflöde;

  Sammanfattning : Ronnie Gardiner Method (RGM) is a multi-sensory training method aimed for peoplewith brain damage. The method is based on music, rhythm and movement. Previousstudies show that the method provides improved balance, gait, grip strength andworking memory and has positive effects regarding motor skills, cognition and on anemotional level. LÄS MER

 5. 5. Ordinlärning, vokabulär och arbetsminne : en studie av barn med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Hultqvist Widfors; [2020]
  Nyckelord :Special education; word learning; intellectual disabilities; vocabulary; working memory; neighbourhood density; phonological probability; special educational school; Specialpedagogik; ordinlärning; intellektuell funktionsnedsättning; vokabulär; arbetsminne; grannordstäthet; fonotaktisk sannolikhet; grundsärskola;

  Sammanfattning : I denna studie har jag administrerat ett ordinlärningstest och ett vokabulärtest för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning. Ordinlärningstestet är baserat på en svensk anpassning av Storkel, Armbrüster & Hogan (2006) engelska ordinlärningsparadigm. LÄS MER