Sökning: "Photogrammetry"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Photogrammetry.

 1. 1. Dokumentation av båtar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fredrik Leijonhufvud; [2019-05-23]
  Nyckelord :Documentation; Maritime Heritage; Photogrammetry; Craft Science; Forensic Perspective;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2019, 60 hpAvancerad nivå2019.01... LÄS MER

 2. 2. Light Touch Architecture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Lewis Lindsay Kilpatrick; [2019]
  Nyckelord :Photogrammetry; light touch architecture; digital design; architecture experiments; architecture and nature; complexity; 3d scanning; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis is a process-based experimentation into the capabilities of photogrammetry as a tool for architecture to engage more profoundly with site complexity, influence design practice and subsequently form a more intimate relationship with the natural world. It deals with construction systems that blend, merge and integrate with natural complexities whilst minimising disruption, damage and benching of existing sites. LÄS MER

 3. 3. Angle Damping in Bundle Adjustment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Björn Nygren; [2019]
  Nyckelord :photogrammetry; bundle adjustment; damping; robust; Gauss-Markov;

  Sammanfattning : Bundle Adjustment is a common fine-tuning step used in photogrammetry. It uses different types of parameters, some of which can be considered to be almost linear while others can be considered to be highly nonlinear, e.g. the rotational parameters. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av lägesosäkerheter i ortofoton framtagna med hjälp av DJI Phantom 4 RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Larsson; Marcus Stark; [2019]
  Nyckelord :Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Orthophoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan; Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Ortofoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan;

  Sammanfattning : Flygfotografering med Unmanned Aircraft System (UAS) är i jämförelse med traditionell fotogrammetri effektivare, billigare och säkrare vilket har medfört att denna teknik föredras av många aktörer. Ett tidskrävande arbete som varit svårt att kringgå är att etablera flygsignaler på marken som används för att georeferera och kontrollera flygbilderna med. LÄS MER

 5. 5. Optimering av datainsamling med UAS : En studie i alternativa flyghöjder kontra mätosäkerheter utförd i Avesta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sandra Hägglund; Rose-Marie Lindh; [2019]
  Nyckelord :UAS; measurement uncertainty; GNSS; multistation; base map; UAS; mätosäkerhet; GNSS; multistation; baskarta;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom UAS-fotogrammetri se om det var möjligt att uppnå en mätosäkerhet på 2–3 cm samt se om det är möjligt att använda sprayfärgade kryss som markstöd istället för masonitplattor med målade timglas och ändå uppnå samma mätosäkerhet. Detta gjordes från två olika flyghöjder, 80 m och 110 m för att få en till dimension på studien. LÄS MER