Sökning: "Photovoice"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Photovoice.

 1. 1. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 2. 2. Aktiva skoltransporter – elevers upplevelser av att gå och cykla till skolan under vintern

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Florell; Emilia Segerlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är allt färre barn och ungdomar idag som når upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Antalet barn som promenerar eller cyklar till skolan har drastiskt sjunkit de senaste årtiondena. Därför är det viktigt att undersöka hur elever upplever aktiva skoltransporter. LÄS MER

 3. 3. Spiritual Activism for At-Risk Youth : Compassionate Saint Augustine’s Youth Academy Initiative, an Ethnographic Study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Shanti Grafström; [2018]
  Nyckelord :Spiritual; Activism; Social Justice; Juvenile Rehabilitation; Restorative Justice; Racism; Meditation; Collective Consciousness Shift; Compassion; Ethnography;

  Sammanfattning : BACKGROUND:  This is an ethnographic study of two communities coming together to serve at-risk youth in St. Augustine, Florida. Compassionate St Augustine (CSA) is a non-profit organization grounded in the Golden Rule that promotes compassion-based practices in schools, businesses, faith communities, and government. LÄS MER

 4. 4. Mapping Business Model Success Factors in Low Populated Developing Areas - A Minor Field Study in Northern Namibia with Focus on Agricultural Technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sofia Canclini; Victor Liang; [2018]
  Nyckelord :success factors; business models; rural farmers; new technology; Namibia; mahangu; photovoice; field study; large distances; Africa; framgångsfaktorer; affärsmodeller; lantbruk; ny teknik; Namibia; mahangu; photovoice; fältarbete; stora avstånd; Afrika;

  Sammanfattning : Namibia has the third lowest population density in the world and a large part of the population are dependent on small-scale subsistence farming for survival. What was found during the study is that large distances between communities has created challenges in terms of infrastructure, logistics and communication. LÄS MER

 5. 5. Changing Lenses: Using participatory photography for wide-angle intergroup perspectives on peace and conflict for social change

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Marcus Tan de Bibiana; [2017]
  Nyckelord :peacebuilding; photography; creative arts; art; conflict; participatory photography; photovoice;

  Sammanfattning : The potential for art in peacebuilding has shown success but not complete acceptance in the peacebuilding field. Participatory photography’s method of photovoice has shown effective as a unique participatory action research tool able to allow users to communicate deeply on sensitive subjects with potential to influence larger social change. LÄS MER