Sökning: "Photovoltaic"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet Photovoltaic.

 1. 1. Life cycle assessment of a plus-energy house

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tim Lohse; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: This study analyses the environmental impacts of a plus-energy house. Such buildings produce more energy in their use-phase than they consume, by generating energy with photovoltaic cells and saving energy via extensive insulation. The entire life cycle of the building is investigated form cradle to grave. LÄS MER

 2. 2. Hur mycket installerad solcellseffekt (W) har solcellsstödet bidragit med i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andreas Hoel; Winnie Lam Quach; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige använder för lite solenergi idag jämfört med andra europeiska länder med samma solinstrålning. Tysklands utbyggnad av solcellsanläggningar har varit framgångsrikt och står idag för 8 % av energitillförseln av solel. Detta kan jämföras med elproduktionen i Sverige där 0,2 % kommer från solen. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER

 4. 4. Development of a Smart Charging Algorithm for Electric Vehicles at Home

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Rebecca Segelsjö Duvernoy; Johanna Lundblad; [2019]
  Nyckelord :smart charging; electric Vehicle; photovoltaic; household load; self-consumption;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to develop a smart charging algorithm for electric vehicles (EVs) and examine the potential of the smart charging scheme, compared to uncontrolled charging scheme at residential houses with an installed photovoltaic (PV) system. The thesis examines if smart charging can increase the photovoltaic self-consumption and self-sufficiency of houses. LÄS MER

 5. 5. Solar Tent : A Photovoltaic Generator Model for a Flexible Fabric with Inbuilt Cells

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Ali Manhal; Tammam M. Ali; [2019]
  Nyckelord :Solar tent; PV system; refugee camp; PV monitoring system; and flexible PV modules;

  Sammanfattning : Natural disasters and conflicts in many different parts of the world force thousands of people to get displaced from their homes and live in refugee camps temporarily or permanently. For refugee families, lack of energy access has great impact on their lives. LÄS MER