Sökning: "Photovoltaic"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade ordet Photovoltaic.

 1. 1. Beskrivning och vidareutveckling av en modell för beräkning av övertoners fördelning i distributionsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Kristian Andersson; Evelina Jason; [2019]
  Nyckelord :Övertonsströmmar; elnät;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att beskriva och vidareutveckla en modell för att bestämma uttagsrätt till kunder med avseende på strömövertoner, på uppdrag av Vattenfall Eldistribution. Modellens syfte är att är kunna ta fram övertonsströmmar för varje abonnemangstyp genom att studera hur strömövertoner sammanlagras i elnätet och hur kunder påverkar varandra. LÄS MER

 2. 2. Photovoltaic Power Production and Energy Storage Systems in Low-Voltage Power Grids

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Johan Häggblom; Jonathan Jerner; [2019]
  Nyckelord :electric power; power flow analysis; radial distribution system; low-voltage power grid; forward backward sweep method; photovoltaic power systems; energy storage systems; power factor; elkraft; effektflödesanalys; radiella distributionsnät; lågspänningselnät; forward backward sweep-metod; solcellsanläggningar; energilagringssystem; effektfaktor;

  Sammanfattning : In recent years, photovoltaic (PV) power production have seen an increase and the PV power systems are often located in the distribution grids close to the consumers. Since the distributions grids rarely are designed for power production, investigation of its effects is needed. LÄS MER

 3. 3. Building-Integrated Photovoltaics for a Habitat on Mars : A Design Proposal Based on the Optimal Location and Placement of Integrated Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anna Schylander; [2019]
  Nyckelord :Building-integrated solar cells; Solar energy; Mars;

  Sammanfattning : The ever-increasing challenges that we face with our consumption of resources on Earth are factors which have prompted researchers to show interest in studying the possibilities of human habitat on other celestial bodies. Mars is a stone planet and is at such distance from the sun that it could be feasible for future settlements with the right technology and solutions. LÄS MER

 4. 4. Photovoltaic Cells Powering Cooling Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Louise Homle; Kajsa Wernerson; [2019]
  Nyckelord :Photovoltaic cells; Directly powering; Cameras; Cooling systems; Axis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis project was carried out at the Division of Innovation Engineering at Lund University and at Axis Communications AB in Lund. The thesis has investigated the possibility of using PV cells as a direct power source for small scale applications to meet the problems of heat management in electrical equipment. LÄS MER

 5. 5. Urban Microgrid Design : Case Study of a Neighborhood in Lisbon

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :João Rodrigues; [2018]
  Nyckelord :Microgrid; Distributed Energy Production; Smart Grid; Smart City; Urban; Renewables; Photovoltaic; Battery; Voltage; Dispatch; Energy Systems;

  Sammanfattning : Urban microgrids are smart and complex energy systems that help integrate renewables into our cities, turning our neighborhoods into partly energy self-sufficient hubs. Moreover, they create the space for electricity transactions between neighbors, transforming the former consumers into prosumers. LÄS MER