Sökning: "Physical Education Teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade orden Physical Education Teacher.

 1. 1. Regular pre-service teachers’ perception on inclusive education of students with disabilities in Vietnam.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Thuan Le; [2023-10-31]
  Nyckelord :inclusive education; initial teacher training; Vietnam;

  Sammanfattning : Aim: The study investigates the perceptions of Vietnamese regular pre-service teachers on inclusive education (IE) of students with disabilities (SWD) in Vietnam by examining how pre-service teachers understand the concept of inclusive education, the primary sources of information used by pre-service teachers to acquire knowledge about inclusive education, and their perceived preparedness to include students with disabilities in regular classrooms. Theory: The charity model or Confucian philosophy, the medical model, and the social model of disability were adopted to explore the perceptions of Vietnamese regular pre-service teachers. LÄS MER

 2. 2. Nature Experiences and Education for Sustainability in Physical Education and Teacher Education : Environmental Identities of PE Teachers in Sweden and Switzerland

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Valerie Jacot; [2023]
  Nyckelord :Environmental Identity; Environmental Sustainability; Physical Education; Physical Education Teacher Education; Physical Education Teachers; Education for Sustainability; Transformative Learning Theory;

  Sammanfattning : Sport, as a human activity, contributes to the changes happening in the natural environment, making the sport sector a responsible actor for sustainable development. Experiences in nature can raise awareness about our natural environment and possibly influence pro-environmental behaviour and our identities. LÄS MER

 3. 3. Kostundervisningens komplexitet : En kvalitativ studie gällande idrottslärares perspektiv på undervisning om kosthållning i kursen idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellen Skantz; [2023]
  Nyckelord :Health; Physical education teacher; Interview; Competence development; Nutrition education; Teacher education; Hälsa; Idrottslärare; Intervju; Kompetensutveckling; Kostundervisning; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : Då kostundervisningen i skolan till stora delar har visat sig vara ett komplext område, har denna studie i syfte att undersöka idrottslärares perspektiv på undervisning gällande problematik kopplat till kosthållning i kursen idrott och hälsa 1. Med hjälp av en kvalitativ metod inkluderade studien semistrukturerade intervjuer med fem idrottslärare från två olika gymnasieskolor i Värmland. LÄS MER

 4. 4. "Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Wetterstrand; [2023]
  Nyckelord :Absence; Motivational work; Motvating factors; Physical Education; Physical Education Teacher; Vocational programs; Frånvaro; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Motivationsarbete; Motivationsfaktorer; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenserna i praktiken av Idrott och hälsas (alltför?) diffusa läroplan : En diskursanalys av kunskapsämnet Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Felicia Radovan; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; kunskapsämne; lärande; bedömning; förändring; folkhälsa; aktivitet; repertoar; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of the essay was to investigate the discourses on Physical Education and Health as a subject of knowledge. This would be investigated to partly identify which repertoires the actors (the interviewed teachers) reproduced, partly to see what the discourses about Physical Education and Health as a subject of knowledge looked like. LÄS MER