Sökning: "Physical therapy modalities"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Physical therapy modalities.

 1. 1. Främja fysisk aktivitet hos patienter i primärvården : en intervjustudie med fysioterapeuter & arbetsterapeuter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Emmy Jardén; [2020]
  Nyckelord :Exercise; Primary prevention; Telemedicine; Physical therapy modalities; Qualitative research; Träning; Primär prevention Telemedicin; Fysioterapi; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vuxna rekommenderas vara fysiskt aktiva 150 min/vecka. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter i primärvården arbetar för att främja detta. Digitala verktyg kan öka patienters fysiska aktivitetsnivå. Några digitala verktyg som kan användas är mobila applikationer, webbaserade program och textmeddelanden. LÄS MER

 2. 2. Patellofemoral smärta relaterat till överbelastning och dess behandling hos barn och unga - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Danielsson; Timothy Teichter; [2020]
  Nyckelord :Patellofemoral pain; Anterior knee pain; Early sport specialization; Adolescent; Systematic review as topic; Physical therapy modalities; Patellofemoral smärta; Främre knäsmärta; Tidig sportspecialisering; Ungdomar; Systematisk översikt som ämne; Fysioterapimodaliteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta problem. LÄS MER

 3. 3. Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk behandling genom distanskontakt via videolänk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Marika Jonsson; [2019]
  Nyckelord :patient experience; video; in real time; physical therapy modalities; telerehabilitation; qualitative research; patient upplevelse; video; realtid; fysioterapeutisk behandling; telerehabilitering; kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeutiska behandlingsåtgärder efter en främre korsbandsrekonstruktion : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Kjellsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:En främre korsbandsskada är en av de allvarligare knäskadorna man kan råka ut för. För att återvända till en aktiv vardag så krävs det oftast att man behöver genomgå en korsbandsrekonstruktion. Studier har visat att 78%-92% av atleter som genomgår en ACLR återvänder till aktivitet. LÄS MER

 5. 5. “We could get them to become normal sooner than if they don’t receive Physical Therapy” : A qualitative interview study reflecting Thai physiotherapists thoughts and experiences regarding stroke rehabilitation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emelie Fagerberg; Stina Sandström; [2019]
  Nyckelord :physiotherapy; stroke; Thailand; rehabilitation;

  Sammanfattning : Background: Stroke affects 15 million people worldwide each year. The rehabilitation should be equal everywhere but that is not the case. Most evidence comes from research in high income countries and those circumstances may not be applied everywhere in the world. LÄS MER