Sökning: "Physiotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet Physiotherapy.

 1. 1. Patienters upplevelser av bemötande hos fysioterapeut vid långvarig ländryggssmärta : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Edvin Abramsson; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Fysioterapi; Kommunikation; Ländryggssmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos människor i åldrarna 45–65 år. Orsaken till långvarig ländryggssmärta varierar men individuella faktorer som ålder, fysisk aktivitet samt psykologiska faktorer som ångest, stress och depression kan vara faktorer som kan bidra till besvären. LÄS MER

 2. 2. Styrketräning vid plantar fasciit : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Christopher Ryrberg; [2023]
  Nyckelord :Plantar fasciitis; Plantar heel pain; Strength training; Resistance training; Physiotherapy; Foot pain; Rehabilitation; Plantar fasciit; Styrketräning; Fysioterapi; Fotsmärta; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund En vanlig orsak till smärta i fötterna är plantar fasciit och som kan enkelt förklaras som överbelastning av plantarfascian. Smärtan är lokaliserad anteriort på calcaneus och smärtan provoceras vid stående och gående. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och upplevd stress hos kvinnor 3-6 månader efter vaginal förlossning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Minda Nilsson; [2023]
  Nyckelord :postpartum; physical activity; perceived stress; women’s health; physiotherapy; postnatal depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditet och förlossning innebär en fysisk och mental påfrestning. Efter förlossning kan det vara svårt att återgå till den nivå av fysisk aktivitet som innan en graviditet. Med fluktuerande hormoner visar att vissa kvinnor kan vara mer utsatt för upplevd stress och ångest vilket kan leda till depression. LÄS MER

 4. 4. Hög tillgänglighet och god kvalitet? En intervjustudie om produktionsbaserad styrning inom offentlig vård

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabel Claesson; [2023]
  Nyckelord :Vårdval Rehab; primärvård; produktionsbaserad styrning; new public management; hälso- och sjukvårdspolitik; välfärdspolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last decades, market-oriented policies have entailed significant changes within the Swedish public sector. In Västra Götalandsregionen, primary care clinics for physiotherapy since 2014 get funding based on collected contact points. The points are generated by patients visiting the clinics. LÄS MER

 5. 5. Långtidseffekterna av manuell terapi i jämförelse mot träningsintervention vid ospecifik ländryggssmärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Henrik Lipitsä; Björn Jansson; [2023]
  Nyckelord :Low back pain; Manual therapy; Exercise; Physiotherapy; Long-term effects;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta som lokaliseras till ländryggen drabbar upp till 80% av alla människor någon gång under livet och är således ett stort problem för både individ och samhälle. Manuell terapi (MT) och olika typer av träningsinterventioner (TI) är två vanligt förekommande behandlingar som fysioterapeuter världen över använder sig av. LÄS MER