Sökning: "Physiotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Physiotherapy.

 1. 1. Att undersöka måluppfyllelse med Patientens Prioriteringslista (PGPL) hos individer med inflammatorisk ledsjukdom i samband med en träningsperiod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Fredriksson; Paulina Urpi; [2018]
  Nyckelord :physiotherapy; rheumatoid arthritis; self-efficacy; PGPL; PGPQ; goal achievement;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Evidens påvisar att reumatologisk rehabilitering i multidiciplinära team, innehållande sjukdomsinformation, läkemedelsbehandling och fysisk träning individuellt eller i grupp, har gynnsam effekt på sjukdomsförloppet. Tidigare studier har visat att self-efficacy har positiv betydelse för att uppnå aktivitetsmål. LÄS MER

 2. 2. ”Det var alltid utifrån min hunds förutsättningar” – en kvalitativ intervjustudie om hundägarens erfarenheter av hundens träning på vattenlöpband

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Elin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :underwater treadmill; physiotherapy; dog; owner; experiences; interview; vattenlöpband; fysioterapi; hund; ägare; erfarenheter; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom djurrehabilitering används vattenlöpband, underwater treadmill (UWTM), som en träningsmetod för hundar. Träningsformen möjliggör anpassad träning för hunden efter individens behov. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters användande av kunskapsstöd och om de ser ett behov av ett nätbaserat kunskapsstöd : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :decision support system; knowledge managemetn system; knowledge support system; physiotherapy; beslutsstöd; evidensbaserad kunskap; kunskapshantering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Behovet av och följsamheten till kunskapsstöd i vården är en aktuell fråga. Läkare som arbetar diagnostiskt och behandlande har tillgång till utförliga nätbaserade kunskapsstöd som läkemedelsboken, internetmedicin och FASS.  Det produceras mer och mer forskning inom ämnet fysioterapi. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid egentlig depression - En enkätstudie / Physiotherapy treatment for major depression – a survey study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefine Öhrlund; Linnea Norlander; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsmetoder; Egentlig depression; Enkätstudie; Fysioterapi; Fysioterapi; Mental hälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett folkhälsoproblem som ökar i Sverige och därmed ökar även behovet av fysioterapeuter som har kunskap inom psykosomatisk och psykiatrisk fysioterapi inom vården. En fysioterapeut kan erbjuda en mängd olika behandlingsmetoder vid depression. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av dans hos personer med ryggmärgsskada - ett bio-psyko-socialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Barck; Sebastian Estrada Hidalgo; [2018]
  Nyckelord :dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy – wheelchair dancing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom fysioterapin ser man på individen utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. ”International Classification of Function, Disability and Health” (ICF) är ett ramverk för att mäta hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Kunskapen om hur dans som fysisk aktivitet påverkat personer med ryggmärgsskada är bristfällig. LÄS MER