Sökning: "Physiotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet Physiotherapy.

 1. 1. Hur upplever personer som haft stroke högintensiv träning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Josefine Frykberg; Nicole Stuffler; [2019]
  Nyckelord :Stroke; experience; high intensity training; physiotherapy; Vasa Concept; Stroke; upplevelse; högintensiv träning; fysioterapi; Vasa-konceptet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fysioterapi vid akut lateral fotledsdistorsion

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Gustav Nordström; Markus Lawergren; [2019]
  Nyckelord :Akut lateral ankeldistorsion; fysioterapi; smärta; funktion; upprepade fotledsdistorsioner;

  Sammanfattning : Abstrakt Inledning: Laterala fotledsdistorsioner är en av de vanligaste skadorna hos motionärer och idrottande individer. Om den akuta skadan inte behandlas optimalt kan detta leda till komplikationer såsom degenerativa förändringar och kronisk instabilitet. LÄS MER

 3. 3. Follow-up of Patients Treated with Sclerosing Therapy and/or Surgery for Achilles Tendinopathy

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Adrian Hammar Clausen; [2019]
  Nyckelord :Achilles tendinopathy; Conservative treatment; Physiotherapy; Sclerosing injections; Self-reported foot and ankle score;

  Sammanfattning : Introduction: Achilles tendinopathy can be a chronic disabling condition. Sclerosing injections under ultrasonographic guidance is one method to treat Achilles tendinopathy. Initially good results have later been questioned. Surgery is another treatment option that has been questioned because of varying reported success rate. LÄS MER

 4. 4. Rebound jump test to measure neuromuscular fatigue : -an attempt to understand training readiness and minimize injury incidence in youth team sports

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :neuromuscular fatigue; training load; youth team sport; sports medicine; physiotherapy;

  Sammanfattning : Background: A high injury-incidence in the world of youth team sports requires athletes, teams and healthcare to invest big amounts of money and time. There is a need to find implementable time- and cost-effective strategies that can highlight youth athletes at increased risk of sustaining injuries, to inform the physiotherapist’s/coach’s training plan for training load adjustments. LÄS MER

 5. 5. Likheter och skillnader i arbetssätt mellan svensk och iransk fysioterapi i öppenvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jonathan Hansson; Omid Hesami; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen men med avseende på skillnader i kultur, lagar, utbildningssystem osv. är det rimligt att tro att det föreligger skillnader i fysioterapeuternas arbetssätt mellan olika länder. LÄS MER