Sökning: "Physiotherapy"

Visar resultat 16 - 20 av 196 uppsatser innehållade ordet Physiotherapy.

 1. 16. Truppgymnasters upplevelse av rehabiliteringsprocessen efter skada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Lindh; Maria Lindh; [2021]
  Nyckelord :Athletic injuries; Behavioral Medicine; Gymnastics; Physiotherapy; Return to Sport; Beteendemedicin; Fysioterapi; Gymnastik; Idrottsskador; Återgång till sport;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppkommer varje år runt 100 000 idrottsskador som kräver vård. Idrottsskador förekommer i stor utsträckning inom truppgymnastik, den största disciplinen inom svensk gymnastik. LÄS MER

 2. 17. Cystisk fibros - En litteraturstudie om effekterna av fysisk träning kombinerat med sedvanlig andningsgymnastik/ACT hos patienter med cystisk fibros

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofia Alesmark; Matilda Roman Valdemarsson; [2021]
  Nyckelord :Cystic Fibrosis; Pulmonary function; Quality of life; Exercise; Airway Clearance Techniques; Chest physiotherapy; Cystisk fibros; Lungfunktion; Livskvalitet; Träning; Andningsgymnastik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cystisk fibros påverkar lungornas funktion och individens hälsorelaterade livskvalitet. Behandlingen är krävande både fysiskt och psykiskt, och en tidskrävande del av den fysioterapeutiska behandlingen är andningsgymnastik inklusive sekretmobiliserande tekniker (airway clearance techniques/ACT). LÄS MER

 3. 18. Fysioterapeuters upplevelser av att arbeta inom elevhälsan : Uppfattningar om utveckling av fysioterapeuters roll i skolans värld och att arbeta i skolhälsoteam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Agnes Lindgren; Moa Skogh; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; Physiotherapist in school; School based health care; Physical activity in school; Motor development; Professional development; Fysioterapi; skolfysioterapeut; elevhälsa; fysisk aktivitet i skolan; motorisk utveckling; professionell utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samband mellan motorisk utveckling, fysisk aktivitet och lärande finns väl dokumenterade. Processer för att utveckla implementeringen av fysisk aktivitet i skolan har påbörjats bland annat genom fysioterapi som en del av elevhälsan, ett relativt nytt verksamhetsområde. LÄS MER

 4. 19. Stress och sömnvanor bland fysioterapeutstudenter vid Luleå tekniska universitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Erik Stockhem; Mathias Folkeson; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapeutstudenter; PSS-10; Stress; Sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnproblematik och stress är relativt utbrett i samhället och kan inverka på varandra. Stress kan påverka en persons sömnvanor och sömnbrist kan leda till att stress hanteras på ett annorlunda sätt. LÄS MER

 5. 20. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med vuxna som diagnostiserats med posttraumatiskt stressyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Agnes Törnqvist; Linnéa Alsterskog; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; posttraumatic stress disorder; experiences; views; qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en av de vanligaste psykiatriska följdsjukdomarna efter en traumatisk upplevelse. Många av de individer som har diagnostiserats med PTSD har samtidiga kroppsliga besvär och det finns forskning som tyder på att fysioterapeutiska interventioner skulle kunna vara betydelsefulla i behandlingen av PTSD. LÄS MER