Sökning: "Physiotherapy"

Visar resultat 21 - 25 av 196 uppsatser innehållade ordet Physiotherapy.

 1. 21. Att vandra tillsammans : Fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbete med Duchennes muskeldystrofi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Iren Ranjkesh; Matilda Forsell; [2021]
  Nyckelord :Duchenne muscular dystrophy; physiotherapy; experiences; physical therapy treatment; Duchennes muskeldystrofi; fysioterapi; upplevelser; fysioterapeutisk behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Duchennes muskeldystrofi (DMD) är en ovanlig genetisk muskelsjukdom som beräknas drabba cirka tio pojkar i Sverige per år. Sjukdomen påverkas av en brist på proteinet dystrofin, vilket leder till en progressiv nedbrytning av skelett- och respiratoriska muskler samt myocardium. LÄS MER

 2. 22. Sammanställning av behandlingsmetoder för patienter med Spondylolys och Spondylolisthes : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Amanda Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Exercise; Low back pain; Physical Therapy Modalities; Rehabilitation; Sports.; Fysioterapi; Ländryggssmärta; Rehabilitering; Sport; Träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta i ländryggen är ett vanligt förekommande problem i samhället. Diagnoserna Spondylolys och Spondylolisthes är tillstånd som kan generera smärta och nedsatt funktion i ryggen hos de som drabbas. Det saknas idag tydliga riktlinjer vad gäller fysioterapeutiska behandlingsåtgärder för denna patientgrupp. LÄS MER

 3. 23. Rehabilitering efter rekonstruktion av det mediala patellofemorala ligamentet: En enkätstudie av aktuell praxis i Sverige

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Rickard Klockar; Helena Olverling; [2021]
  Nyckelord :interventions; knee; mapping; physiotherapy; surgery; fysioterapi; interventioner; kartläggning; knä; operation;

  Sammanfattning : BakgrundPatellaluxation är en vanlig traumatisk knäskada hos yngre och kan leda till skada på det mediala patellofemorala ligamentet (MPFL). MPFL kan rekonstrueras kirurgiskt och det verkar bli vanligare, men konsensus saknas kring postoperativ regim relaterat till fysioterapeutisk rehabilitering. LÄS MER

 4. 24. Mindfulness som en metod att öka motståndskraft mot stress hos universitetsstudenter : En intervention på fysioterapeutstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Nyberg; Moa Snöbohm; [2021]
  Nyckelord :mindfulness; preventiva insatser; stressrelaterad ohälsa; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa är ett betydande globalt hälsoproblem som påverkar både fysisk och mental hälsa negativt. Parallellt med samhällets ökade stressproblematik har efterfrågan av metoder att stärka motståndskraften mot stress ökat, på såväl arbetsplatser, skolor och universitet. LÄS MER

 5. 25. Fysioterapeuters erfarenheter av tillämpning av beteendemedicin i praktiken : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Estelle Gustafsson; Oskar Jansson; [2021]
  Nyckelord :Behavioral medicine; Clinical Practice; Physiotherapy; Qualitative interview study;

  Sammanfattning : Beteendemedicin är ett paraplybegrepp där den fysioterapeutiska tillämpningen i praktik kan se ut på många olika sätt. Hur fysioterapeuter tillämpar beteendemedicin i praktiken och hur det avspeglas i den individanpassade behandlingsplanen råder det oklarheter kring. LÄS MER