Sökning: "Pia Åström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pia Åström.

 1. 1. Vad omfattas av undantaget för försäkringstjänster i 3 kapitlet 10 § mervärdesskattelagen? :

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Pia Åström; Diala Saliba; [2009]
  Nyckelord :Tax Law; VAT; EC-law; VAT directive; Swedish VAT act; art. 135.1 a VAT directive; chapter 3 section 10 Swedish VAT act; insurance services; competition neutrality; legal certainty; Skatterätt; mervärdesskatterätt; EG-rätt; mervärdesskattedirektivet; mervärdesskattelagen; art. 135.1 a mervärdesskattedirektivet; 3 kap. 10 § ML; försäkringstjänster; konkurrensneutralitet; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förväntningar och utfall av revisionen i nystartade mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Pia Åström; [2009]
  Nyckelord :audit; auditing duty; auditor; accountant; micro-enterprises; expectation gap; benefit of the audit; advisers; revision; revisionsplikt; revisor; mikroföretag; förväntningsgap; nytta med revision; rådgivare;

  Sammanfattning :   Bakgrund: Sedan 1988 har alla svenska aktiebolag oavsett storlek varit tvungna att ha en kvalificerad revisor som granskar företagets räkenskaper. Idag är Sverige ett av två länder i EU som fortfarande har kvar revisionsplikten för små företag. LÄS MER