Sökning: "Pia Ala-mikkula"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pia Ala-mikkula.

  1. 1. Förekommer Stafylococcus aureus, Stafylococcus epidermidis, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes och Bacillus sp : på allmänna ytor på avdelningen SET (ekonomi och teknik), Halmstad högskola?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Malou Restedt; Pia Ala-Mikkula; [2007]
    Nyckelord :Stafylococcus aureus; Escherichia coli;

    Sammanfattning : Stafylococcus aureus, Stafylococcus epidermidis, Escherichia coli, Streptococcuspyogenes och Bacillus sp. är bakterier som förekommer i vår normalflora eller runt om ivår omgivning. De är i de allra flesta fall harmlösa men kan orsaka sjukdom ifall dehamnar i t.ex. LÄS MER