Sökning: "Pia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Pia Andersson.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans förmåga att integrera medicinteknisk utrustning i omvårdnaden : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pia Watson; Anne-Sofie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; omvårdnad; intensivvård; medicinteknisk utrustning; förmåga;

  Sammanfattning : Intensivvårdssjuksköterskans arbete är mångfacetterat och kraven är högt ställda för att vårda svårt sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning. Patienten vårdas i en högteknologisk miljö som ur ett patientperspektiv många gånger upplevs både skrämmande och overklig. LÄS MER

 2. 2. Reconstructing Weathering and Climate Trends on Loess Deposits in NW France Using XRF Analysis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :geochemistry; loess; XRF; weathering; climate change; N-W France;

  Sammanfattning : Analyzing climate changes by loess sediment deposits formed after the last glacial maximum gives us information about how the environment was dynamically before humans physically could record climate changes. Sampling and analyzing loess from different places in the world give us a more reliable view of when events and changes in climate took place. LÄS MER

 3. 3. En studie om IT-företags jämställdhetsarbete och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Westling Andersson; Emma Norin; [2020]
  Nyckelord :kön; IT; förändringsarbete; jämställdhet; organisationsförändring; jämställdhetsarbete;

  Sammanfattning : IT är en av de branscher på den svenska arbetsmarknaden där det fortfarande finns en ojämn könsfördelning. Studien önskar därför kartlägga hur jämställdhetsarbete ser ut på IT-företag. LÄS MER

 4. 4. Jan Andersson och Pia Sundhage i spalterna : En kvantitativ innehållsanalys om representationen av svenska förbundskaptener i kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Victor Grusell; Sebastian Ahokas; [2019]
  Nyckelord :Pia Sundhage; Jan Andersson; fotboll; VM; Svenska herrlandslaget i fotboll; Svenska damlandslaget i fotboll; SPORTExpressen; Sportbladet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the differences as well as the similarities between the coverage and representation of the coaches of the Swedish men's national team and women's national team. The method we used for our study was quantitative content analysis. LÄS MER

 5. 5. Strategiska beslut bakom reshoring : en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Nilsson; Gustav Andersson; Christian Persson; [2019]
  Nyckelord :Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategy; Strategic decisions; Reshoring; Offshoring; Outsourcing; Strategi; Strategiska beslut;

  Sammanfattning : Titel: Strategiska beslut bakom reshoring- en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut Författare: Simon Nilsson, Christian Persson och Gustav Andersson Handledare: Natalia Semenova Examinator: Pia Nylinder   Bakgrund och problem Svenska företag har flyttat sin produktion till låglöneländer under många år. Under de senaste åren har det däremot blivit vanligare att företag flyttar tillbaka sin produktion till Sverige igen. LÄS MER