Sökning: "Pia Hänninen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pia Hänninen.

  1. 1. Vart är vi på väg? På spåret mot en hållbar mobilitet i Krokslätts fabriker

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

    Författare :Suvi Hänninen; Pia Pettersson; [2012-09-20]
    Nyckelord :hållbar mobilitet; tillgänglighet; mobility management; blandstad;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om mobilitet inom hållbar stadsutveckling. Anledningen till valet av ämne är de utmaningar som stadsutveckling och transportplanering i synnerhet, står inför idag. LÄS MER