Sökning: "Pia Holmström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pia Holmström.

 1. 1. Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral. : Empirisk studie med kvalitativ ansats.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Hultman; Sofia Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :urinary incontinence; women; primary care; district nurse; information; urininkontinens; kvinnor; primärvården; distriktsköterska; information;

  Sammanfattning : Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 2. 2. Finlands varumärke i Sverige : En undersökning hur finska företag använder bilden av Finland i sin marknadsföring i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hasselrot Pia; Holmström Bettina; [2016]
  Nyckelord :nation brand; nation branding; country of origin; stereotyper; Finland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kolorektalcancer : Patienters upplevelser av sin sjukdom samt vårdgivarens roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Häll Holmström; Janeth Mattsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER