Sökning: "Pia Lindell"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Pia Lindell.

 1. 1. Hur upplever kunder värde och förtorende av CSR? : En studie om tre olika CSR- initativ

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Valentina Dell Uva; Linda Sandberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet, Marknadsföring, HT 2011  Författare: Dell´Uva, Valentina och Sandberg, Linda Handledare: Pia Lindell     Titel: Hur upplever kunder värde och förtroende av CSR?- en studie om tre olika CSR-initiativ. Nyckelord: CSR, Cause  related marketing, filantropi, sponsring, värde, förtroende samt relationer. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesbyggande och relationsskapande : En studie om ett litet företag på B2B-marknaden

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ludwig Malm; Linus Grunér; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Master thesis of one year in Business Administration, Swedish Business School at Örebro university, Marketing, HT 2011. Authors : Grunér, Linus and Malm, Ludwig Tutor: Pia Lindell Title: Brand building and creating relationships – A study of a small business in the B2B market Keywords: Brand building, business relationships, SME, B2B. LÄS MER

 3. 3. Bergslagens Sparbank : En marknadsundersökning av bankens företagskunders attityder

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Mathias Lindberg; Bogdan Efimov; [2010]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; bankbranschen; kundnöjdhet; kundlojalitet och kundtillfredställelse;

  Sammanfattning : Title: Bergslagens Sparbank – A market survey of the bank’s corporate customer’s attitudes Seminar date: 2010-02-05 Course: Individual essay, 30 higher education credits Authors: Mathias Lindberg, Bogdan Efimov Advisor: Pia Lindell Key Words: relationship marketing, finance industry,  customer satisfaction, customer loyalty Purpose: The purpose of this essay is to try to identify those factors that lead to customer satisfaction and customer loyalty among the corporate customers to Bergslagens Sparbank. The purpose is also to find out what the corporate customer think about Bergslagens Sparbank and why they think as they do. LÄS MER

 4. 4. Corporate Citizenship : Företaget som den goda medborgaren

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Berglöf; Andreas Bielkhammar; [2002]
  Nyckelord :Business and economics; Corporate Citizenship; strategi; företagets ansvar; intressenter; Pia Lindell; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företagens roll i samhället håller på att förändras. En möjlighet för företag att bidra till en utveckling som är långsiktigt hållbar: ekonomiskt, socialt och ekologiskt kan uppnås genom Corporate Citizenship – företaget som den goda medborgaren. LÄS MER

 5. 5. Det smarta kapitalet : En studie av nyetablerade IT-företags syn på relationen till sitt riskkapitalbolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Ekvall; Jonathan Furelid; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; Venture Capital; Interorganisational relationships; Resource dependence; Pia Lindell; Ekonomi;

  Sammanfattning : Background: The growth of the venture capital industry has given birth to new relations between investors and entrepreneurial firms. Venture capital firms are by definition investors serving as an active partner which implies a deeper relation between investors and entrepreneurs than has been the case previously. LÄS MER