Sökning: "Pia Molin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pia Molin.

 1. 1. Essentiella fettsyrors betydelse vid dermatit hos hund

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Pia Karlsson; Camilla Molin Pålsson; [2011]
  Nyckelord :fettsyror; omega-3; omega-6; dermatit; eicosanoider;

  Sammanfattning : Fettsyror har under många år rekommenderats som näringstillskott för att förbättra glans och lyster i pälsen. Ett relativt stort antal studier är idag utförda för att utvärdera omega-3 och omega-6 fettsyrornas terapeutiska värde även vid hudsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Trygghet i samband med vård vid hjärtinfarkt

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Pia Eriksson; Gunilla Friberg; Christina Molin; [2007]
  Nyckelord :Trygghet; Upplevelser vid hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom, ofta förknippad med oro och ångest. Patienten hamnar i en situation de ej kan kontrollera. Det blir en förlust av trygghet där de måste förlita sig på sjukvården. Trygghet är en känsla som bygger på en inre och en yttre trygghet. LÄS MER

 3. 3. Svenska idrottsprofiler i reklam: älskar, älskar inte..Älskar!

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Per Norling; Pia-Maria Molin; [2007]
  Nyckelord :Swedish athletes; attitude towards the ad model; advertising effectiveness; characteristics; congruency; respondent`s interest in sports;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine, by means of a quantitative method, whether using a Swedish athlete endorser in a sports advertisement will increase its effectiveness. We examine which characteristics an athlete endorser needs to be able to make people form a positive attitude towards the athlete endorser and thereby make him or her successful in advertising. LÄS MER