Sökning: "Pia Nylinder"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Pia Nylinder.

 1. 1. Intern kontroll i onoterade medelstora tillverkningsföretag : En kvalitativ intervjustudie om hur medelstora onoterade tillverkningsföretag arbetar med den interna kontrollen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marc Neemeh Attaalla; Sajjad Amen; Mojeb Abdul Majed; [2021]
  Nyckelord :Internal Control; COSO; Unlisted medium- sized companies;

  Sammanfattning : Title: Internal control in unlisted medium-sized manufacturing companies, A qualitative interview study on how medium-sized unlisted manufacturing companies work with internal control.                         Authors: Marc Neemeh Attaalla, Sajjad Ameen and Mojeb Abdul Majed Supervisor/ Tutor: Pia Nylinder, Martin HolgerssonDate: May 2021 Background and Problem discussion: Interna control in companies have become more relevant than ever in the recent decade. LÄS MER

 2. 2. Småföretags möte med covid-19 : En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Johansson; Louise Åberg; [2020]
  Nyckelord :Strategy in company; strategy changes; strategy changes in crisis; covid- 19; corona; turbulence; strategi i företag; strategiförändring; strategiförändring vid kris; covid-19; corona; turbulens;

  Sammanfattning : Titel: Småföretags möte med covid-19 - En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris Författare: Annie Johansson & Louise Åberg Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Institution: Ekonomprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar. Introduktion: I början av våren 2020 spred sig viruset covid-19 över hela världen. LÄS MER

 3. 3. Provisionsbaserad ersättning för fastighetsmäklare : “Kan provision ses som ett belöningssystem och motivationsdrivare?”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Jönsson; Anna Lennartsson; Ebba Waldau; [2020]
  Nyckelord :Reward system; Commission-based salary; Motivation; Real estate agent; Financial incentives; Flexible salary system; Variable compensation; Maslow s hierarchy of needs; Belöningssystem; Provision; Motivation; Fastighetsmäklare; Finansiella incitament; Flexibelt lönesystem; Rörlig ersättning; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: ​Ämnesfördjupande arbete, Ekonomistryning 15 hp (2FE24E)  Titel​: Provisionsbaserad ersättning för fastighetsmäklare “Kan provision ses som ett belöningssystem och motivationsdrivare?”  Författare​: Anna Lennartsson, Amanda Jönsson & Ebba Waldau  Examinator​: Pia Nylinder Handledare​: Cristoffer Lokatt Bakgrund och problem​: En vanlig syn på yrket som fastighetsmäklare anses för många vara ett mer statusyrke än slitsamt yrke. Det finns inga specifika regler för den utbetalda provisionens storlek till en fastighetsmäklare och grundidén för provision hänvisas till att individer skall motiveras av att kunna påverka vad de får i lön och därmed utföra ett bättre arbete. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering av molnbaserade affärssystem : En studie inom bilhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kevin Adamsson; Fredrik Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Cloud based services; Cloud based ERP-system; Risks with the cloud based ERP-systems; Risk management; Risk process.; Molntjänster; molnbaserade affärssystem; risker med molnbaserade affärssystem; riskhantering i samband med molnbaserade affärssystem; riskprocess.;

  Sammanfattning : Titel: Riskhantering av molnbaserade affärssystem Författare: Fredrik Forsberg & Kevin Adamsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning Kurskod: 2FE75E Frågeställning: Hur arbetar företag inom bilförsäljningsbranschen med riskhanteringen av molnbaserade affärssystem? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka risker molnbaserade affärssystem medför och hur företag inom bilhandeln arbetar för att hantera riskerna. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av den abduktiva ansatsen. LÄS MER

 5. 5. Arbetstillfredsställelse i lean-organisationer : En kvantitativ studie om arbetstillfredsställelse hos produktionspersonal och vad som påverkar detta.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Halvardsson; Måns Hederberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: Arbetstillfredsställelse i lean-organisationer- En kvantitativ studie om arbetstillfredsställelse hos produktionspersonal och vad som påverkar detta. Författare: Emil Halvardsson och Måns Hederberg Utbildning: Civilekonomprogrammet, controllerinriktning, Linnéuniversitetet i Växjö Examinator: Pia Nylinder Handledare: Cristoffer Lokatt Inlämningsdatum: 2020-05-28 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka personalens arbetstillfredsställelse på tillverkningsindustrier som tillämpar lean och vilka faktorer som påverkar arbetsstimulans. LÄS MER