Sökning: "Pia Paulsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pia Paulsson.

 1. 1. Det konstnärliga servisglaset : En kvalitativ och kvantitativ undersökning av servisglas från Orrefors – mellan 1960 och 1990

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Pia Berglund; [2022]
  Nyckelord :Art history; stemware; glassware; Orrefors; Swedish glass; design; crafts; IKEA; more beautiful everyday goods; Gregor Paulsson; William Morris; Konstvetenskap; servisglas; Orrefors; svenskt glas; formgivning; design; konsthantverk; IKEA; vackrare vardagsvara; Gregor Paulsson; William Morris;

  Sammanfattning : This essay explores the correlation between the design of stemware and the production of artistically produced glassware at the Swedish glassworks Orrefors, between the years of 1960 and 1990. The aim of this investigation is to see in what way the artistic glass has influenced the design of the stemware. LÄS MER

 2. 2. ”Det kanske försvinner” En studie om pedagogers upplevelser och förväntningar i övergången mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pia Paulsson; Susann Tufvesson Alm; [2020]
  Nyckelord :Diskontinuitet; Kontinuitet; Samverkan; Trygghet; Övergång;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractPaulsson, Pia och Tufvesson Alm, Susann (2020). “Det kanske försvinner”. En studie om pedagogers upplevelser och förväntningar i övergången mellan förskola och förskoleklass. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER