Sökning: "Pia Rydberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pia Rydberg.

 1. 1. Fattar dom inte att dom behöver oss : En kvalitattiv studie av kuratorer inom hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Pia Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Management regime; Discursive closure; Knowledge management; Organisation; Institutionalisation; Institutional logic; Professionalization; De-professionalization; Jurisdiction; Social work; Styrningsregim; Diskursiv stängning; Kunskapsstyrning; Organisation; Institutionalisering; Institutionell logik; Professionalisering; Avprofessionalisering; Handlingsutrymme; Jurisdiktion; Psykosocialt arbete;

  Sammanfattning : Many social workers that are working within the current healthcare system, feel that their profession is being marginalized, and they are worried that the social perspective might be lost, which would affect both the healthcare system and the patient in an undesirable way. This is a situation that is described by the social workers that were interviewed for the work of this assay. LÄS MER

 2. 2. Hur barn ser på hälsa : En studie i år 3 om hur elever tolkar hälsobegreppet och hur de kopplar livsstil till hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Hermansson; Pia Rydberg; [2008]
  Nyckelord :hälsa; hälsobegrepp; läroplan;

  Sammanfattning : Hälsa är ett omfattande begrepp, som kan tolkas utifrån många olika aspekter beroende på av vem och inom vilken vetenskap begreppet behandlas. De attityder och förhållningssätt till vad hälsa är, som vi införlivar som barn har betydelse för om vi i vuxen ålder kommer att leva hälsofrämjande och ta ansvar för vår hälsa. LÄS MER

 3. 3. Hur barn ser på hälsa : En studie i år 3 om hur elever tolkar hälsobegreppet och hur de kopplar livsstil till hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Hermansson; Pia Rydberg; [2008]
  Nyckelord :hälsa; hälsoarbete; läroplan;

  Sammanfattning :     Hälsa är ett omfattande begrepp, som kan tolkas utifrån många olika aspekter beroende på av vem och inom vilken vetenskap begreppet behandlas. De attityder och förhållningssätt till vad hälsa är, som vi införlivar som barn har betydelse för om vi i vuxen ålder kommer att leva  hälsofrämjande och ta ansvar för vår hälsa. LÄS MER