Sökning: "Pia Rydström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pia Rydström.

  1. 1. Det diffusa ansvaret - gör att vi inte förstår varandra : Sjuksköterskors erfarenhet av samverkan mellan psykiatrisk öppenvård och psykiatrisk slutenvård

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

    Författare :Anna Rognstadbråten; Pia Rydström; [2017]
    Nyckelord :Collaboration; nurse; psychiatric in-patient care; psychiatric out-patient care; treatment planning;

    Sammanfattning : Earlier studies show that when psychiatric out- and in-patient care units work together the risk for hospitalization decreases, leads to increased flexibility and shorter in-patient periods. At a psychiatric clinic in western Sweden there are routines in place regarding the transfer of patients from in-patient to out-patient care. LÄS MER