Sökning: "Picture book"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden Picture book.

 1. 1. Där du slutar tar jag vid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Alva Noreen; [2020-07-08]
  Nyckelord :Installation; Rum; Bildrum; Bok; Textfragment; Dockskåpsmetod;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett möblerande och ommöblerande med mina olika material och objekt. Ett arrangerande och återanvändande som kommit att bli min arbetsmetod, som jag valt att kalla Dockskåpsmetoden. En process där det ena slutar tar det andra vid. LÄS MER

 2. 2. Visst är naturen viktig? : En ekokritisk analys av svensk bilderboksutgivning inklusive översatta titlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Lignell; [2020]
  Nyckelord :ekokritik natur bilderböcker förskola visuell textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie är en ekokritisk visuell textanalys av sex stycken bilderböcker utgivna i Sverige, inklusive översatta titlar, riktade till förskolebarn. Bilderböckerna behandlar alla ämnet natur och samtliga utspelar sig i skogen. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg för motivationsskapande skrivundervisning : Att använda Scratch och bilderboksteknik i berättande texter i år 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jennie Andrée; [2020]
  Nyckelord :motivation; digitala verktyg; berättande texter; Self determination theory;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att genom kvalitativ metod bidra till forskning inom området motivation. I undersökningen har eleverna fått arbeta med digitala verktyg i samband med skrivande av berättande texter. LÄS MER

 4. 4. Socialt samspel i förskolan enligt bilderböcker : Analys av bilderböcker där handlingen utspelar sig i en förskolemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Klevestedt; [2020]
  Nyckelord :Children s literature; picture book; preschool; social interaction; Barnlitteratur; bilderbok; förskola; socialt samspel;

  Sammanfattning :   The purpose of the study is to contribute knowledge about how the social interaction in preschool is portrayed in picture books. I set out the following two questions to help me achieve this goal. LÄS MER

 5. 5. Tillsammans i temat : Förskollärares erfarenheter av att arbeta tematiskt med bilderboken som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna-Karin Romell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER