Sökning: "Piercing of the corporate veil"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Piercing of the corporate veil.

 1. 1. Parent Company Liability for Torts of Subsidiaries : A Comparative Study of Swedish and UK Company Law with Emphasis on Piercing the Corporate Veil and Implications for Victims of Torts and Human Rights Violations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Lindblad; [2020]
  Nyckelord :Company Law; Piercing the Corporate Veil; Lifting the Corporate Veil; Business and Human Rights; Tort Creditor; Company Group; Multinational Company Group; Limited Liability; Bhopal; Human Rights; UK Company Law; Swedish Company Law; United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; UNGPs; Parent Company Liability; Subsidiaries Debts; Subsidiaries Torts.; Associationsrätt; Ansvarsgenombrott; Mänskliga rättigheter; Företagande och mänskliga rättigheter; Moderbolags ansvar; Dotterbolags skulder; Dotterbolags skadevållande; Skadestånd; FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; koncern; multinationell koncern; Bhopal;

  Sammanfattning : The gas leak disaster in Bhopal, India, in 1984 illustrates a situation of catastrophe and mass torts resulting in loss of life and health as well as environmental degradation. The Indian company Union Carbide India Limited, who owned and operated the chemical plant that caused the disaster, did not have sufficient assets to compensate the victims in contrast to its financially well-equipped US parent company Union Carbide Corporation. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för egentligt ansvarsgenombrott trots HDs (icke-existerande) praxis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hannah Feldtblad; [2020]
  Nyckelord :Ansvarsgenombrott; NJA 2014 s. 877; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Swedish case law, there have been cases where a court has imposed a personal liability on shareholders, so-called piercing the corporate veil, despite the principle of the shareholders' limited liability for the company's obligations in the 1st Chapter 3 § of the Swedish Companies Act, without explicit support in law. Six years ago, the Supreme court had the opportunity to decide in the question of piercing the corporate veil in NJA 2014 s. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsgenombrott - En rättsekonomisk analys av ett inskränkt aktieägaransvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Natalie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :associationsrätt; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The limited liability company is a cornerstone within a functional modern economy. Its popularity can be deducted from the limited financial risk that the shareholder takes, since only start-up capital and other contributed funds, as a general rule, can be lost. LÄS MER

 4. 4. Vem får ansvaret? – En analys av principen om aktieägares frihet från personligt ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Schellenberg; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Konkurrensrätt; Arbetsrätt; Labour Law; Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen undersöker två motstående intressen, behovet av välfungerande ansvarsregler för företag och det begränsade ansvaret för aktieägare i aktiebolag. Syftet med framställningen är att framställa principen om aktieägares frihet från personligt ansvar i ett brett perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Piercing the corporate veil : limits of limited liability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Association law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER