Sökning: "Pierre Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Pierre Andersson.

 1. 1. Det är roligt att ta selfies : En kvantitativ studie om Facebook-användares användande av selfies

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Andersson; Evelina Utter; [2019]
  Nyckelord :Selfies; användande; posering; sociala plattformar; sociala faktorer;

  Sammanfattning : I denna uppsats ville vi ur ett användarperspektiv se hur selfien används. Syftet blev därmed att undersöka hur Facebook-användare definierar och använder selfies. Vi ville även se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ålder, kön och utbildning. LÄS MER

 2. 2. Maktens manifestation : En etnografisk studie av vetenskap som arbete på Karolinska Institutet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hällebrand; Louise Andersson; [2019]
  Nyckelord :Karolinska Institutet KI ; Actor-Network Theory ANT ; Bourdieu; Makt;

  Sammanfattning : Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. LÄS MER

 3. 3. Expats´ in Zürich : A qualitative study of expats´ reasons and choices regarding integration, education and social grounds

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristina Andersson; [2019]
  Nyckelord :expats; education; Switzerland; sociology; international schools; integration; educational strategies; cosmopolitanism; Pierre Bourdieu; expats; Schweiz; utbildningssociologi; internationella skolor; integrering; utbildningsstrategier; kosmopolitism; pierre bourdieu;

  Sammanfattning : This study examines expats and their families in the canton of Zürich, Switzerland. Their reasons and choices regarding integrating (or not) into the Swiss society, educational strategies for their children and possessed capital assets upon arrival in Switzerland is the three problem statements being explored. LÄS MER

 4. 4. Olika perspektiv på gym

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Assarsson; [2018]
  Nyckelord :Gym;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare: Pontus Assarsson Handledare: Torbjörn Andersson Högskola: Malmö Universitet, Institutionen för Lärande och Samhälle, Idrottsvetenskap Syfte: Syftet är att diskutera det moderna gymmet som fenomen samt förklara och förstå fenomenet utifrån svensk och internationell sociologisk forskningslitteratur. Metod: En systematisk litteraturstudie användes som metod för att svara på syftet. LÄS MER

 5. 5. An evaluation of the Bacillus content in beer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Pierre Andersson; [2018]
  Nyckelord :Food technology; livsmedelsteknologi; Beer; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this project was to investigate how Bacillus can survive in the finished beer. This was evaluated by producing batches of beer with starter cultures that were deemed to be interesting in terms of their Bacillus content. LÄS MER