Sökning: "Pierre Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade orden Pierre Bourdieu.

 1. 1. Många bäckar små : En undersökning om hur svenska indiemusikbolag genom deras resurstillgångar fortlever inom musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olle Drugge; [2021]
  Nyckelord :Indie music labels; indie capital; social capital; cultural capital; super fans;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to find out how Swedish independent music labels survive in the music industry. The study aims to examine the independent music labels based on their resource assets and how they through these assets can compete within the music market for continued survival. LÄS MER

 2. 2. Kitschobjekt eller kitschkonst? : A comparative analysis of Jeff Koons’ and Thomas Kinkade’s relation to kitsch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Viola Mellquist; [2021]
  Nyckelord :Art; kitsch; Jeff Koons; Thomas Kinkade; Bourdieu; cultural field; high and low culture; kitsch art; popular culture; Danto; Dickie; Art World; institutional theory; sociocultural theory.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine kitsch in high culture and Jeff Koons’ and Thomas Kinkade’s relationship to kitsch in their art and artistry and how this relationship affects their status as artists. The study is a comparative analysis based on institutional and sociocultural theory. LÄS MER

 3. 3. Socioekonomisk bakgrund och dess påverkan på elevers skolframgång : En kunskapsöversikt om hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ester Berggren; Kalin Vi; [2021]
  Nyckelord :Geografisk hemvist; skolframgång; skolsegregation; socioekonomisk bakgrund; utbildningskapital; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att redogöra för hur socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolframgång sett till tidigare forskning. Den tidigare forskningen som presenteras i kunskapsöversikten betonar en enighet om att socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolgång, vilket belyser att denna förståelse kan vara viktig att bära med sig inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Att göra skillnad är att vara skillnaden : En studie om det sociala nätverkets betydelse för några unga vuxna mäns könsbrytande val av högskoleutbildning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Joakim Thien-Thanh Cao; [2021]
  Nyckelord :female-dominated profession; gender-breaking; higher education; higher education choices; social capital; social network analysis; social network relations; young people; Kvinnodominerade yrken; könsbrytande val; högre utbildning; högskoleutbildningsval; socialt kapital; social nätverksanalys; sociala nätverk; unga människor.;

  Sammanfattning : Several studies shows that the dominant norms of masculinity are a hinder for boys to perform in school and a hinder for men to choose female-dominated occupations. Moreover, selecting a career can be a complex decision for young adult men´s to choose a female-dominated higher education - and this dilemma has been a topic of much reports and research. LÄS MER

 5. 5. DOLD MARKNADSFÖRING: ATT SÄLJA EN LIVSSTIL : En semiotisk innehållsanalys av Nelly.com på Instagram

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Harmony Knafelc; Louise Rönnblom; [2021]
  Nyckelord :Nelly; semiotic; Instagram;

  Sammanfattning : The aim of this study is to distinguish how the fashion brand Nelly.com chooses to portray themselves through their Instagram posts and how the snapshot aesthetic is displayed in these. The aim is further to reveal what they are advertising and what characterizes the group identity Nelly.com is inviting their recipients to. LÄS MER