Sökning: "Pierre Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade orden Pierre Bourdieu.

 1. 1. Att funka i ljud En intervjustudie om ljud- och e-bokstjänsternas påverkan på bokbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rasmus Klamas; [2020-06-09]
  Nyckelord :Book industry; Audiobook; Pierre Bourdieu; Publishing; Robert Escarpit; Hans Hertel;

  Sammanfattning : This thesis analyses publishers approach to the increasing domination of e- and audiobook distributors. Byinterviewing five publishers from various publishing houses two questions are examined: How is the literatureaffected by the fact that audio- and e-book services are almost as popular as bookstores and how does that affectthe power balance in the book industry? The result shows that all publishing houses are adapting to fit theaudiobook apps, either by editing their more commercial books to fit the format or by choosing literature that haspotential to be successful as audiobooks. LÄS MER

 2. 2. "Dom kallar oss giggare". En studie av de nya daglönarna i flexibilitetens tjänst.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Astrid Bäckström; [2020]
  Nyckelord :flexibility; gig economy; labour; bodies; technology; precarious; work.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper aims to examine and discuss the gig-economy and the workers that I call “giggare” from a cultural analysis-perspective. In this essay I hope to answer these three questions: In what way does labour operate in a material and technological aspect? How does flexibility shape the work and the worker? And how is the body of the worker visible in the labour? The study is based on the ethnographic material I collected during my fieldwork in Skåne in October of 2019. LÄS MER

 3. 3. Barn skriver också litteratur : Ett sociokulturellt perspektiv på skrivande, litteratur och läsning

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Hilma Olsson; [2020]
  Nyckelord :Children’s writing; children as authors; writing pedagogy; a sociocultural approach to writing; literature and reading; narratology; reader-oriented theory; writing theory; aetonormativity; Barns skrivande; barns litteratur; skrivpedagogik; ett sociokulturellt perspektiv på skrivande; litteratur och läsning; narratologi; läsarorienterad teori; skrivteori; aetonormalitet;

  Sammanfattning : In this essay, I endeavour to broaden the concept of literature by introducing five children’s literary works. Primarily, literary scholars have concentrated their studies on literature written by adults, regarding children as readers rather than writers. LÄS MER

 4. 4. Bilder av drömhem - Om bildanalys som metod för att studera arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anna Jonsson; [2020]
  Nyckelord :arkitektur; hem; drömhem; bildanalys; heminteriör; Roland Barthes; Pierre Bourdieu; symboliskt kapital; kulturellt kapital; smak; god smak; smak och konsumtion; konsumtion och värderingar; föreställningar om drömhem; visuella representationer av arkitektur; Beatriz Colomina; studium; punctum; visuell kultur; representationer av arkitektur; visualisering; visualiseringar av arkitektur; architecture; home; dream home; image analysis; home interiors; taste; good taste; visual representations of architecture; visual culture; representations of architecture; visualizations; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag hur begrepp och teori från visuell kultur kan användas för att analysera arkitektur och i synnerhet hem genom att utforma ett analysverktyg för bilder. Syftet är att undersöka hur föreställningar, värderingar och idéer hos betraktare kan påverkas av det som bilderna förmedlar, och vilken makt bildproducenter av bilder på arkitektur har som individer och grupper. LÄS MER

 5. 5. Kulturhus kring 2020 : Kunskap, möten och tillväxt i Askersund, Värnamo, Skellefteå och Karlskrona

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anita Andersson; [2020]
  Nyckelord :Public library; Cultural centre; Architecture; Values; Bourdieu; Harvey; folkbibliotek; kulturhus; arkitektur; värderingar; Bourdieu; Harvey;

  Sammanfattning : Introduction. The purpose is to discuss values, expressed in the architecture and planning documents of four recent cultural centres in Sweden, and how these values influence the public libraries. Method. LÄS MER