Sökning: "Pierre Bourdieu"

Visar resultat 21 - 25 av 387 uppsatser innehållade orden Pierre Bourdieu.

 1. 21. Det urbana landskapet genom Malmös HBTQ-populations ögon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joakim Hellgren; [2019]
  Nyckelord :HBTQ och staden Malmö ; sexuell geografi; queerlandskap; samhällsplanering; social hållbarhet; appropriering; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is well known how important belonging and to be part of something is for us humans and our well-being. Other utterly important foundations for us and our sense of freedom are safety and accessibility. LÄS MER

 2. 22. En undersökning av Anselm Kiefers kulturella kapital

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Adam Mattsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :Cultural; Capital; Kunstkompass; Anselm Kiefer; Bourdieu;

  Sammanfattning : Title: An investigation of Anselm Kiefer cultural capitalThe purpose of this thesis is to explore the concept of cultural capital from the definition created by Pierre Bourdieu, and how this concept can be related to the art market. I found quantitative method to be the most useful due to how it lets the researcher use the different components to create a completeoverview of the subject matter. LÄS MER

 3. 23. Journalistaspiranterna En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovis Agestam; Sofia Linde; [2018-02-08]
  Nyckelord :homogenitet; habitus; kulturellt kapital; yrkesidentitet; ungdom; gymnasium; representation; homogeneity; habitus; cultural capital; professional identity; adolescence; gymnasium; representation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the underlying causes of whether young students (age 17-19) who study the program with a journalistic focus at a gymnasium level of education will or will not continue on with a journalistic career. These causes will explain the reasons and doubts that our interviewees hold, which will further indicate the ideas and preconceptions of active journalists that constitute the journalistic business field. LÄS MER

 4. 24. Identitetsskapande mitt i sommaren En diskursanalytisk undersökning av musiken i Sommar i P1

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Hulander; [2018-01-30]
  Nyckelord :identity; radio; Sommar i P1;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the hosts of the radio show Sommar i P1 uses their choices of music to make identity. To be able to emphasise what is communicated as well as what is left out, the method discourse analysis is used. LÄS MER

 5. 25. Forging discourse : språk som handling i konstskolepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Maria Bergfalk; [2018]
  Nyckelord :Konstskola; Pedagogik; Diskurs; Konstskolepedagogik;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöker jag samtida pedagogik på konstskolor i syfte att närma mig konstskolepedagogiken som begrepp. Begreppet är inte vedertaget och i generell mening inte tydligare i sin gestalt än att det är pedagogiken som bedrivs på konstskolor. Därför blir studien även ett explorativt försök till begreppsliggörande. LÄS MER