Sökning: "Pierre Bourdieu"

Visar resultat 21 - 25 av 424 uppsatser innehållade orden Pierre Bourdieu.

 1. 21. Att köpa en livsstil : en kvalitativ studie om studenters upplevda konsumtion och medieanvändning

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Fredrica Mattsson; Pontus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer; Instagram; modern konsumtion; studenter; smak; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att beskriva och redogöra för hur kvinnliga studenter i Lund upplever sina konsumtionsvanor i relation till den marknadsföring som bedrivs på Instagram år 2019, samt vad som anses vara god smak på Instagram bland urvalsgruppen. Vår uppsats lyfter fram tidigare forskning, tar upp Pierre Bourdieus teori om kapital, smak, habitus, fält och Colin Campbells tankar om hedonistisk konsumtion samt presenterar resultatet utifrån fem djupintervjuer med kvinnliga studenter. LÄS MER

 2. 22. Tjänsteman eller industriarbetare?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Victor Åkerberg; Jonas Persson; [2020]
  Nyckelord :Social snedrekrytering till högre studier;

  Sammanfattning : Det har länge varit målsättningen i svensk utbildningspolitik att minska social snedrekrytering till högre studier. Forskning har gång på gång konstaterat fenomenets förekomst och påverkansfaktorer som social, kulturell och etnisk bakgrund. LÄS MER

 3. 23. Att investera sig själv i omdömet : Litteratur, smak och identitet i Facebookgruppen ”Litteraturgäris”

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sarah Hedman-Dybeck; [2020]
  Nyckelord :Community; Facebook; Identity; Intersectional Feminism; Jürgen Habermas; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This thesis intends to examine how taste, identity and community works in a Swedish Facebook group exclusive to women and people who define themselves as non-binary. The study is based on a material that stretches from 2019–01–01 to 2019–06–30. LÄS MER

 4. 24. Betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden för elevers framgång i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Majed Al Asade; Gresa Hoxha; [2020]
  Nyckelord :Socioekonomisk bakgrund AND Likvärdighet AND Framgång;

  Sammanfattning : This knowledge review looks into the significance of students´ socioeconomic backgrounds and their success in school. The term socioeconomic background is defined from Pierre Bourdieu’s theory of capital and sees if there is any correlation between economic, cultural and social capital and success in students´ academic career. LÄS MER

 5. 25. Vems är kulturen? : Därför är resurssvaga unga underrepresenterade i den offentliga kulturens rum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Vilma Bäckström; [2020]
  Nyckelord :Social aspects of cultural practice; Cultural networks; Living conditions; Place identity; Urban marginalization; Social mobility; Public cultural institutions and diversity; Sociala aspekter av kulturutövande; Kulturella nätverk; Levnadsvillkor; Platsidentitet; Urban marginalisering; Social rörlighet; Offentliga kulturinstitutioner och mångfald;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the lack of inclusion of young adults from resource-poor areas when it comes to public cultural institutions, e.g., visits to art exhibitions, theaters and libraries. LÄS MER