Sökning: "Pierre Bourdieu"

Visar resultat 6 - 10 av 391 uppsatser innehållade orden Pierre Bourdieu.

 1. 6. Existerar finkulturella och populärkulturella medarbetare? : En kvalitativ studie om medarbetares bakgrund och museums organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Mildton; Linnéa Brisling; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; high culture; popular culture; Nationalmuseum; ABBA the museum; organizational identity; Pierre Bourdieu; finkultur; populärkultur; Nationalmuseum; ABBA the museum; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera relevansen av Pierre Bourdieus teorier idag genom att undersöka om bakgrunden hos individer påverkar vem som arbetar på ett fint – gentemot ett populärkulturellt museum och om denna distinktion uttrycker sig i museernas organisationsidentiteter. För att samla in empiriskt material genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med personer på ledande positioner från Nationalmuseum och ABBA the museum. LÄS MER

 2. 7. Gör din plikt, kräv din rätt : En kvalitativ studie om uppkomsten av civilt engagemang och den tredje sektorns inträdeströsklar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lejla Grudic; [2019]
  Nyckelord :Third sector; third-sector organizations TSO ; civic engagement; social networks; thresholds; Tredje sektorn; ideella organisationer; civilt engagemang; sociala nätverk; inträdeströsklar;

  Sammanfattning : The past 10 years has been filled with an ambition to encourage the non- profit sector to become a producer of welfare services by making it easier to apply for financial aid and co-operation. Non-profit labour is described as a force that is not driven by financial gains but with the purpose to contribute to the overall welfare of the citizens. LÄS MER

 3. 8. Frihet från reglering – En etnografisk studie om Free Party-rörelsens lockelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; Subculture; Symbolic Capital; Free Party; Rave; Sarah Thornton; Cultural Sociology; Cultural Criminology; Jeffrey C. Alexander; Beverly Skeggs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite its association with violence, drugs and crime the Free Party-movement is increasing in popularity. The purpose of this essay is to examine what attracts women and men to these types of arrangements. Through ethnography and interviews this study examines the subculture of the Free Party-movement and its essence of freedom. LÄS MER

 4. 9. ”Poesin har potential” : En fallstudie av Poesibazaren på Stadsbiblioteket i Stockholm.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisa Gidlöf; [2019]
  Nyckelord :2000-talet; litteraturförmedling; folkbibliotek; kvalitet; poesi; Jofrid Karner Smidt.;

  Sammanfattning : The aim of this master´s thesis is to study how some Swedish public libraries work with mediating poetry. I did a field study at Poesibazaren, which has been active since 2010, located at Stadsbiblioteket in Stockholm. I also did a minor study about the work with mediating poetry at Stadsbiblioteket in Uppsala. LÄS MER

 5. 10. Forbrugerens paradoks : modekonsumtion i et samfund præget af bæredygtighedens ideologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Nordholt; Sigrid Duekilde; [2019]
  Nyckelord :Sociale medier; Instagram; Konsumtion; Mode; Bæredygtighed; Moralsk økonomi; Identitet; Distinktionsteori; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dette studier undersøger modekonsumtion ud fra et bæredygtighedsperspektiv gennem at udforske forbrugeradfærd. Grundlaget for undersøgelsen er kvalitative interviews med ti respondenter, som alle er hyppige brugere af Instagram. Fokus i studiet er på Instagrambrug, tøjkonsumtion og bæredygtighed i forhold til overforbrug. LÄS MER