Sökning: "Pierre Corvellec"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pierre Corvellec.

  1. 1. Sambandet mellan könsintegrerat utövandeoch självbestämmandemotivation inom dodgeball

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Calle Centerlund; Pierre Corvellec; Joel Nilsson; [2021-08-30]
    Nyckelord :Dodgeball; Idrott; Könsintegrerad; Mixed; Motivation; Multipelregressionsanalys; SDT;

    Sammanfattning : Dodgeball är en snabbt växande sport där målet är att eliminera motståndare genom att kasta bollar på varandra. Sportens tävlingskategorier innefattar dam, herr samt mix (könsintegrerad) och träning utförs framför allt i den sistnämnda. LÄS MER