Sökning: "Pierre Ockedal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pierre Ockedal.

 1. 1. Specialpedagogik: När allmänpedagogiken inte räcker till : En studie om inkludering och differentiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Pierre Ockedal; Catarina Olsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentiering; Gemenskap; Inkludering; Professionsteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Olsson, Catarina och Ockedal, Pierre (2022). Specialpedagogik: När allmänpedagogiken inte räcker till. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Sett till Salamancadeklarationen (Svenska UNESCO, 2006) bör skolan eftersträva mångfald. LÄS MER

 2. 2. Från den vita duken till klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pierre Ockedal; [2016]
  Nyckelord :Genus; Historisk spelfilm; Identitet; Kön; Sexualitet;

  Sammanfattning : Denna fallstudie har tagits fram med syfte om att undersöka, diskutera och analysera hur lärare förhåller sig till identitet i relation till historisk spelfilm. Detta syfte har framkommit mot bakgrund i att ge historieundervisningen mening och värde, samt att föra fram läraruppdragets myndighetsutövande och demokratiska fostrande. LÄS MER