Sökning: "Piezoelektricitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Piezoelektricitet.

 1. 1. ELVÄGAR - Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Eric Lundgren; Josef Algotsson; [2019]
  Nyckelord :Electrified roads; smart roads; induction; conduction; piezoelectricity.; Elvägar; smarta vägar; induktion; konduktion; piezoelektricitet.;

  Sammanfattning : För att nå utsatta klimatmål i Sverige och på EU-nivå är begränsningen av fossil fordonstrafik en hörnsten. Lösningen kan vara eldrift, men dilemmat vid långa transporter är påfyllnad av drivmedel. LÄS MER

 2. 2. ELVÄGAR - Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josef Algotsson; Eric Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Electrified roads; smart roads; induction; conduction; piezoelectricity; Elvägar; smarta vägar; induktion; konduktion; piezoelektricitet;

  Sammanfattning : För att nå utsatta klimatmål i Sverige och på EU-nivå är begränsningen av fossil fordonstrafik en hörnsten. Lösningen kan vara eldrift, men dilemmat vid långa transporter är påfyllnad av drivmedel. LÄS MER

 3. 3. Piezoelektrisk energiskördning för oregelbundna lågfrekventa rörelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Oliver Bogren; Simon Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Piezoelectricity; energy harvesting; P-SSHI; carbon fibre beam; low frequency irregular vibrations; Piezoelektricitet; energiskördning; P-SSHI; kolfiberbalk; lågfrekventa oregelbundna vibrationer;

  Sammanfattning : Energiskördning är idag ett växande område och är framstående sett till hållbarhetsaspekterna. Vibrationsbaserad sådan har blivit allt populärare där man kan utnyttja mekanisk energi från olika källor till att generera elektrisk energi. LÄS MER

 4. 4. Piezoelektriska filament : från garn till textil applikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carin Backe; Gabrielle Skelte; [2015]
  Nyckelord :Polyvinylidene fluoride; piezoelectricity; piezoelectric yarns; smart textiles; Polyvinyldifluorid; piezoelektricitet; piezoelektriska garn; smarta textilier;

  Sammanfattning : Piezoelektriska material används flitigt i olika sensorer då de kan generera en mätbar elektrisk signal vid tryck eller töjning. Arbetet utreder hur ett piezoelektriskt garn innehållandes Polyvinyldiflourid (PVDF) påverkas av faktorer som långvarig mekanisk deformation, fukt och värme. LÄS MER

 5. 5. PIEZOELEKTRISK TRYCKSENSOR : En undersökning om textil struktur och piezoelektricitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Astrid Christoffersson; Emma Hammarlund; [2015]
  Nyckelord :Piezoelectricity; poly vinylidene fluoride PVDF ; textile pressure sensor; structure; Piezoelektricitet; poly vinyldifluorid PVDF ; textil trycksensor; struktur;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att skapa en prototyp av en textil trycksensor som kan känna av och skilja på olika typer av belastning. En lämplig metod för att på ett vetenskapligt sätt testa sagda prototyp har också utvecklats. LÄS MER