Sökning: "Pilgrim´s Progress"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pilgrim´s Progress.

  1. 1. Puritanismens dygdetik : En jämförande studie mellan Max Webers dygdteori och dygderna i John Bunyans bok Pilgrim´s Progress

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Ida Engström; [2013]
    Nyckelord :Puritan; England; John Bunyan; virtues; Pilgrim´s Progress; Max Weber; Puritan; England; John Bunyan; dygder; Pilgrim´s Progress; Max Weber;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to find the virtue ethics John Bunyan presents in Pilgrim´s Progress part 1, compared with the virtues Max Weber presents, and then try Weber´s theory on the empirical data, Pilgrim´s Progress. When I compare the virtues in Weber´s theory with the virtues in Pilgrim´s Progress, I interpret Weber´s theory as limited. LÄS MER