Sökning: "Pill box"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Pill box.

 1. 1. Vidareutveckling av doseringsmodul för Dosis®

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Jonatan Marteleur; Niklas Mannberg; [2019]
  Nyckelord :Dosis; lock; lock system; pill box; Dosis; lås; låsfunktion; doseringsask;

  Sammanfattning : Dosis® är en digital doseringsask från Victrix AB som med hjälp av en inbyggd datorenhet kan ställas in för att påminna patienter om doseringstillfällen genom alarm, röstmeddelande och vibration. För att vidareanpassa Dosis® till patienter med kognitiva nedsättningar vill Victrix AB implementera en låsfunktion till doseringsfacken. LÄS MER

 2. 2. Val av material och tillverkare för en medicinsk pillerdosa inklusive en beräkning av tillverkningskostnaden för denna.

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Haron Qadiri; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läkemedelsbehandling är i dag den mest omfattande och avgörande interventionen i hälso och sjukvården globalt sett. Idag intar ca. 20 procent av världens befolkning dagligen mediciner som behandlingsform för sina sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av pillerdosaenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Diana Flach; [2019]
  Nyckelord :Bachelor thesis; Thesis; Mechanical engineering; Uppsala University; Design; Product development; Pill box; Pill box unit; Medication; Examensarbete; Maskinteknik; Kandidatuppsats; Uppsala Universitet; Konstruktion; Design; Produktutveckling; Pillerdosa; Dosett; Pillerdosaenhet; Medicinering;

  Sammanfattning : To tackle the problem of poor adherence to medication, pill boxes are manufactured to help patients store and organise their pills. Unfortunately, pill boxes alone cannot aide people with memory difficulties to improve their adherence to medication. A solution to this problem is to improve pill boxes by integrating technology. LÄS MER

 4. 4. Product development of Dosis locked daily pill box

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jayanth Venkatachala; [2019]
  Nyckelord :Schizophrenia; Dementia; Alzheimer’s disease; depression; locked pill box; Dosis.; Schizofreni; Demens; Alzheimers; Sjukdom; Depression; låst pillerask; Dosis;

  Sammanfattning : Taking medication at the prescribed times is very important for people with mental issues like schizophrenia, dementia Alzheimer’s and depression. But their condition itself keeps them from doing so. They are either forgetful or choose not to take the pills intentionally. LÄS MER

 5. 5. Embedded System Design for Pill Boxes with The Low Power Electronic Paper Display

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ali Kamran; [2017]
  Nyckelord :Embedded system; Low Power; ARM microcontroller; E-Paper display; Pill box; Wireless data communication; Bluetooth; SPI flash memory;

  Sammanfattning : The rapid development of technology in the health-care sector has led to the discovery of many new illnesses and improved treatments that were not possible earlier. However, many treatments and medicines for a specific disease often come with several side effects. LÄS MER