Sökning: "Pillar Two"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Pillar Two.

 1. 1. ESG and Bond Performance: Evidence from the Nordic

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonatan Larsson; Caroline Lundberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines whether corporate ESG performance has an effect on bond performance in the Nordic countries. There are two main theoretical views regarding ESG investments which are risk mitigation and resource depletion. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av den digitala ekonomin: Kan OECD leda vägen framåt? - En utredning av OECD:s förslag avseende Pillar One och Pillar Two.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; internationell beskattning; digitala ekonomin; OECD; fast driftställe; Pillar One; Pillar Two; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den digitala ekonomins framfart de senaste decennierna står det internationella skattesystemet inför flertalet stora utmaningar. De gällande principerna inom den internationella skatterätten har ställts på sin spets då nutidens företag i allt större utsträckning är digitala. LÄS MER

 3. 3. Recycling of Textile and Plastic from an Interior Vehicle Component

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Esther Wennerstrand; [2021]
  Nyckelord :Polycarbonate; ABS; poly ethylene terephthalate ; mechanical recycling; chemical recycling; Polykarbonat; ABS; polyetylentereftalat; mekanisk återvinning; kemisk återvinning;

  Sammanfattning : På grund av den rådande klimatförändringen och de globala problem som plast orsakar i miljön blir det allt viktigare att dagens linjära materialanvändning ändras till en cirkulär användning. Inom fordonsindustrin har kravet på ökad tillgänglighet och kvalitet på återvunna material identifierats. LÄS MER

 4. 4. Adapting Taxation of Business Profits to the Digital Economy : Assessment of the Pillar One and Pillar Two Proposal by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellis Rootsma; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Missbruk av dominerande ställning på en plattform - En studie av den pågående utredningen mot Amazon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stina Stefansson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; IT-rätt; dominerande ställning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abuse of a dominant position is a well-researched pillar of European competition law. However, with the emerge of e-commerce and online marketplaces new problems arise. The commission is currently investigating whether Amazon Inc. LÄS MER