Sökning: "Pinak Haque"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pinak Haque.

 1. 1. Kunskapssyn och behov av IKT - verktyg

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Pinak Haque; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kunskapssyn och behov av IKT-verktyg

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Robin Engvall; Pinak Haque; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER