Sökning: "Pingstkyrkan"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Pingstkyrkan.

 1. 1. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 2. 2. A longing for community : A study about the entrance process into the Pentecostal Church

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fabian Selmane; [2021]
  Nyckelord :Conversion; Entrance process; Entrance; Pentecostal; Pentecostal Church; Religion; Religious conversion; Religious engagement; Community; Religion; Konversion; Ingångsprocess; Process; Pingst; Pingstkyrkan; Samhörighet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to depict the entrance process into the Pentecostal church and compare it with three different models of the entrance process into religious organizations too se if there are any similarities. The purpose is also to see if there are any similarities between the informants in their entrance process, and which strengths and weaknesses the three models have, when utilized on the entrance process into the Pentecostal church. LÄS MER

 3. 3. Döpt till ett nytt liv : Om hinder och möjligheter för flyktingars dop i Sverige 2016-2020

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Jenny Westling; [2021]
  Nyckelord :refugee; apostate; convert; baptism; ecclesiology; The Church of Sweden; Pentecostal tradition; flykting; konvertit; apostat; dop; ecklesiologi; Svenska kyrkan; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : In 2015, a large number of refugees sought asylum in Sweden. The following year, the churches saw an influx of refugees who wanted to convert from Islam to Christianity. Some congregations baptized many, others baptized few. Some converts were denied baptism. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar vid implementering av ett e-kollaborationssystem för volontärer i en pingstförsamling

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Erica Hsu; [2018]
  Nyckelord :e-collaboration system; implementation; volunteer; religious organizations; Pentecostal; Office 365; user resistance; e-kollaborationssystem; implementering; volontär; religiösa organisationer; pingstkyrka; Office 365; användarmotstånd;

  Sammanfattning : Allt fler religiösa organisationer har börjat använda sig av informationsteknik i sin verksamhet i takt med den digitala teknologins frammarsch i samhället. På grund av deras starka fokus på evangelisation är församlingar inom protestantiska samfund, och då i synnerhet pingstförsamlingar, i hög grad benägna att ta till sig informations- och kommunikationsteknik (IKT). LÄS MER

 5. 5. ”Antingen är du för eller emot, är du emot så är du dum” : En kvalitativ studie av prästers och pastorers tankar om homosexualitet och en jämförelse däremellan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elina Källman; [2016]
  Nyckelord :Homosexualitet; samkönad vigsel; Svenska kyrkan; Pingstkyrkan.;

  Sammanfattning : I Antingen är du för eller emot – är du emot så är du dum utförs en kvalitativ studie, baserad påintervjuer, av präster och pastorer inom Svenska kyrkan respektive Pingstkyrkan. Syftet är attundersöka prästerna och pastorernas ställningstagande i frågan gällande homosexualitet ochsamkönad vigsel. LÄS MER