Sökning: "Pinkwashing"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Pinkwashing.

 1. 1. "PINKWASH THIS: Resisting the mainstreaming management of queer cultural heritage"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanna Malmsten; [2021-02-03]
  Nyckelord :Queer Culture; Cultural Heritage; Pinkwashing; LGBTQIA ; Space; Resistance;

  Sammanfattning : As Pride festivals around the world in 2019 celebrate the 50th anniversary of the Stonewall riots, the word pinkwashing is on the tip of many tongues. The question of whether or not political parties, business enterprises and authoritative institutions should have an obvious place in the celebrations is frequently discussed, considering Pride, at the start, was a demonstration for the rights of lgbtqia+ people. LÄS MER

 2. 2. HBTQI-riktad marknadsföringsetik, en risk eller en chans?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jacob Svenberg; Anders Vilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :HBTQI; marknadsföring; HBTQI-inkludering; pinkwashing;

  Sammanfattning : Attityden till HBTQI-personer blir allt mer positiv i samhället och studier visar att Sverige är ett av de länder i världen som har bäst attityder gentemot homosexuella. Samtidigt blir också marknadsföring ett allt mer självklart inslag i vår vardag, något som gör det viktigt för företag att sticka ut i det redan övermättade medielandskapet. LÄS MER

 3. 3. ‘Pinkwashing’ or Protection? A Qualitative Analysis of the City of Copenhagen’s LGBTI+ Policy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Bodekær Black; [2020]
  Nyckelord :Non-performativity; LGBTQIA ; local government; Denmark; equalities work; policy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Exploring the City of Copenhagen’s LGBTI+ policy, the aim of the thesis is to analyse problems involved in implementing policies within the field of identity politics. The City of Copenhagen has formulated a policy addressing the conditions of LGBT+ people in Copenhagen. LÄS MER

 4. 4. Feminism som handelsvara : En semiorisk analys av Estrids kommunikation på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Erika Larsson; Lisa Reinholdsson; [2020]
  Nyckelord :feminism; stereotypes; corporate social responsibility; femvertising; pinkwashing;

  Sammanfattning : Each day we’re exposed to advertisement with various commercial messages. It therefore becomes important for companies to stand out from the crowd in order to catch consumers’ attention. In line with the success of feminism, many companies have chosen to engage in the issue of equality and women’s rights. LÄS MER

 5. 5. Pinkwash : Konsten att kapitalisera på kamp

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alice Arwidsson; [2019]
  Nyckelord :Pinkwash; queeraktivism; Pride; Queer;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker fenomenet Pinkwashing med utgångspunkt i Stockholm Pride 2018. I den här uppsatsen används begreppet Pinkwashing för att förklara en marknadsstrategi som innebär att man använder ”queervänlighet” för att verka mer framåtsträvande men ofta med syfte att nå större ekonomiskt resultat. LÄS MER