Sökning: "Pinus sylvestris"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden Pinus sylvestris.

 1. 1. The modern folkhem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Maritina Klaesson; [2023]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : ”Most of Sweden’s surface is covered by forest, 68 percent is woodland; the built-up and landscaped land does not make up more than 3 percent of Sweden’s total land area. About 50% of the forest land is made of pine (Pinus sylvestris), making it the most common tree species in the country’s forests. LÄS MER

 2. 2. Scots pine (Pinus sylvestris L.) morphological variation in the Massif Central region, France. : A study of differences in traits between populations.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Amanda Johansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scots Pine (P. sylvestris L.) has one of the largest distributions among trees in Eurasia. It is important both economically and ecologically, with a dominant role in forests ecosystems. LÄS MER

 3. 3. Foliar fungal communities of naturally regenerated and nursery-produced Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Sara López Fernández; [2023]
  Nyckelord :Endophytes; high-throughput sequencing; foliar fungi; forest nursery; fungal community; fungal pathogens; metabarcoding; mycobiome; Pinus sylvestris; pine seedlings; Scots pine needles;

  Sammanfattning : Endophytic fungal communities living in leaves of trees can have a significant impact on their hosts,showing both beneficial and detrimental effects. Some mutualistic fungal species protect the host against pathogens or herbivores, while pathogenic species can increase the vulnerability of the host against biotic and abiotic stresses. LÄS MER

 4. 4. Fungal Effects on Tree Growth in a Primary Succession

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :August Hedberg; Julian Säflund; [2023]
  Nyckelord :primary succession; succession; ectomycorrhiza; saprotroph; tree growth; Pinus sylvestris; soil fungi;

  Sammanfattning : In the Boreal zone, ectomycorrhiza is the most common mycorrhiza found among trees and helps with nitrogen and nutrient uptake. Most research on mycorrhiza, its effect, and community development are done on secondary succession (succession in an ecosystem after a disturbance) such as after a clearcut. LÄS MER

 5. 5. Odlingsförsök med Pinus sylvestris i gransågspån blandat med hydrokol respektive pyrokol

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Annica Berglund; Ninja Bernzen; [2023]
  Nyckelord :alternativt odlingssubstrat; näringsläckage; biokol;

  Sammanfattning : Torv är det vanligaste odlingssubstratet som används idag till de mer än 400 miljoner skogsplantor som årligen levereras till det svenska skogsbruket. Det låga näringsinnehållet och goda vattenhållande förmågan gör att torven går att anpassa efter behov med gödsling och kalkning. LÄS MER